Program Noci kostelů 25. května 2018

soutěžní výstava výtvarných prací na téma “Inspirace kamenem”

»»» Moje Noc

Skuteč, kostel Nanebevzetí Panny Marie
• 18:00 - 22:00 hodin

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: www.farnostskutec.cz

GPS 49°50'31.127"N, 15°59'50.257"E

Skutečský kostel je připomínán již v roce 1350 a patří mezi nejvýznamnější gotické stavby chrudimského regionu. V oblasti jihovýchodního Chrudimska je jediným gotickým kostelem městského typu. Mezi nejvýznamnější části stavby patří gotické klenby presbytáře a sakristie s hodnotným souborem figurálních konzol. Nelze opominout přístavbu věže s honosným portálem. Velmi významná a kvalitní je i renesanční přestavba.