Program Noci kostelů 25. května 2018

Den kostelů - Vítejte v kostele - program pro školy- pro objednané třídy

»»» Moje Noc

Prohlídka kostela Všech svatých v délce cca 45 min. s ukázkou varhanní hudby pro žáky ZŠ. Začátky prohlídek odpovídají začátku vyučovací hodiny. Prohlídky objednávejte na tel. 774335448

Litoměřice, kostel Všech svatých
• 08:00 - 13:30 hodin

 

 

Další informace:

Prohlídka kostela
Prohlídka kostela Po celou dobu programu je kostel otevřen a je možná prohlídka kostela (s ohledem na mši. sv.), setkání a rozhovor s duchovním a přítomnými věřícími. Možnost zanechání osobních přání, proseb a vzkazů a modliteb ve zvláštní schr

 

Informace o kostele:

WWW: www.farnost-litomerice.cz/

GPS 50°32'0.698"N, 14°8'0.251"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdenka Kirbsová, tel: 774 335 448


Děkanský kostel Všech svatých


 Adresa: Mírové náměstí


Poprvé je připomínán v roce 1235. Jsou zde nejstarší známé části zdiva v Litoměřicích - několik zazděných oken ze 13. století. Před polovinou 14. století byl součástí městského opevnění. Z této doby pochází i gotická věž vysoká cca 54 m, poprvé připomínaná v r. 1341, která byla upravena v letech 1501-17 mistrem Jiříkem z Plzně. Její zděný ochoz se čtyřmi nárožními věžičkami je až z r. 1584. Věžní hodiny pocházejí z roku 1554. Pozoruhodná stanová střecha kostela vznikla až roku 1570 za vedení mistra Valentina Schneidera. V roce 1612 byla stavba prodloužena po dnešní průčelí. Giulio Broggio obnovil koncem 17. století kapli sv.Barbory a postavil kapli sv.Rocha. Jeho syn Octavio provedl barokizaci této gotické stavby v l. 1718 - 19. Sochařské a štukatérské práce prováděli Franz (František) Tollinger a Petr Antonius Bianchi. Hlavní oltář postavil syn O.Broggia - Antonio (* 1718), zřejmě podle návrhů svého otce. Pozoruhodným obrazem zde je "Kristus na hoře Olivetské" od tzv. Litoměřického mistra z poč. 16. století. U jižní stěny kostela je socha P.Marie s Ježíškem z r. 1680 na paměť morové epidemie. Kolem kostela býval až do r. 1790 hřbitov. Přímo v kostele jsou mimo jiné pohřbeni stavitelé Giulio a Octavio Broggiovi. Přibližně roku 1350 zde začal kázat Konrád Waldhauser, než byl r. 1360 povolán Karlem IV. do Prahy.