Program Noci kostelů 25. května 2018

Noc kostelů a galerií ve Vidnavě: Program - klikni

»»» Moje Noc

Vidnava, kostel sv. Františka
• 17:00 - 23:00 hodin

 

NOC KOSTELŮ A GALERIÍ VE VIDNAVĚ – PÁTEK 25.5.2018 - 18 – 23 h

 

Zahájena bude v 17 hodin mší svatou v kostele sv. Kateřiny, kterou celebruje P. Mgr. Miroslav Kadlec, děkan

 

* Kostel sv. Kateřiny

- informace o historii i současnosti kostela, prohlídka, možnost shlédnout Bauchovy obrazy

- ukázky duchovní hudby v podání J. Kubáně - varhany a  M. Grabarczykové- zpěv

- přístup do kostelní věže s vyhlídkou na Vidnavu, prohlídkou nového zvonu sv. Jany      

  z Arku, historických hodin a nové fasády kostela, slovo na cestu, vše o modlitbě

 

* Kostel sv. Františka

- informace o historii i současnosti kostela, prohlídka

- ukázky duchovní hudby v podání M. Grabarczyka - varhany

- výstava církevních předmětů

- přístup na kůr a prohlídka starých varhan

 

* Farní zahrady

- prohlídka kouzelných zákoutí farních zahrad

- možnost posezení a občerstvení při reprodukované hudbě

 

* Muzeum Vidnava

- expozice osídlování Vidnavska                                 

- historie, geomorfologie, zoologie

- ukázka černé středověké kuchyně

- přehled významných osobností Vidnavy a okolí 

 

* Mariánský sloup Panny Marie Immaculaty

- informace o historii a významu jednoho ze čtyř mariánských sloupů na Jesenicku,

  který se nachází na vidnavském náměstí, modlitba za Vidnavu a národ

 

* Galerie Jednota

- v 18:00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ A. BAUCHA, promluví vnučka Aloise Baucha paní Krista Voráčová

 

* Galerie ZUŠ K. Ditterse Vidnava 

 - v jedné z věží krásných zámeckých prostor bude instalovaná výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ    

 - v druhé věži  bude pro návštěvníky připraveno občerstvení

 

* Charita Jeseník - DPS sv. Hedviky

- prohlídka podzemí ve Vidnavě

- expozice sklepení - letos prohlídka rozšířená o další prostory

- výstava věnovaná životu Matky představené Vojtěchy Hasmandové

 

Na každém stanovišti budou k dispozici mapky trasy a míst. Informace také naleznete na www.nockostelu.cz.

Srdečně Vás zve Římskokatolická farnost Vidnava, Město Vidnava, Charita Jeseník a ZUŠ Vidnava

 

Externí WWW odkaz:

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: www.ruzenec.cz

GPS 50°22'19.499"N, 17°11'16.077"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Grabarczyková

Kostel sv. Františka byl postaven jako gymnaziální kostel, který později sloužil i studentům teologického semináře a konviktu. Stavební práce byly zahájeny na jaře roku 1897. Během roku kostel navštíví mnoho turistů. Mše svatá se koná vždy v říjnu- pouť ke sv. Františkovi. Duchovní správce: P. Mgr. Miroslav Kadlec, farář