Program Noci kostelů 25. května 2018

Proč je Bůh moje jednička?

»»» Moje Noc

moderovaná diskuze s pozvanými hosty

Brno, modlitebna Bratrské jednoty baptistů
• 19:30 - 20:15 hodin

 

Další informace:

Síť modliteb
Na galerii bude připravena síť, na kterou je možné připnout prosbu o osobní modlitbu. (Společně se budeme modlit v rámci programu od 23:10.) Kdo by měl zájem o modlitbu hned, nebo o duchovní rozhovor, může se obrátit na organizátory v malém sále.

Výstava fotografií z Izraele
Fotograf Ondřej Valenta vystavuje ve vstupní chodbě své fotografie z cesty po Izraeli.

 

Informace o kostele:

WWW: http://www.baptistebrno.cz/

GPS Loc: 49°12'10.645"N, 16°36'18.627"E

Návaznost na dopravu:

Tramvaj č. 1, 6 - zastávka Antonínská

Trolejbus č. 29, 32, 34, 36 - zastávka Smetanova

http://jizdnirady.idnes.cz/brno/spojeni/

 

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdenek Pokorný

Modlitebna baptistické církve v Brně se nachází podobně jako některé další modlitebny uvnitř bloku domů. Vchází se do ní skrze sborový dům. Tento sborový dům na ulici Smetanova 20, který sousedí se Základní školou Antonínská, byl zakoupen roku 1906. V roce 1911 zde byla otevřena skromná modlitebna, tehdy nazývaná Husova dvorana. První rekonstrukcí prošla začátkem 70. let 20. století. Současnou podobu dostala modlitebna po zásadní rekonstrukci, která proběhla v letech 2004-2007. Autor architektonického návrhu, prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. z fakulty architektury VUT v Brně, vtiskl tomuto bohoslužebnému prostoru moderní, esteticky střízlivý, ale působivý styl. Celá stavba modlitebny graduje směrem ke kříži, který je tvořen vitrážovým oknem. Návrh vitráže zpracovala brněnská umělkyně Mgr. Marie Plotěná. Významnou součástí modlitebny je podium s kazatelnou, která symbolizuje otevřenou knihu. Podium v sobě skrývá baptisterium, typické pro baptistické modlitebny. Při slavnosti křtu se podium otevírá, křtěnci sestupují do křestního bazénu, kde vyznávají svoji víru v Krista ponořením do vody. Za modlitebnou se nachází menší zahrada, ve které je možné v klidu posedět na lavičce. Velký sál modlitebny s kapacitou min. 250 sedadel si během posledních let oblíbil nejen domácí baptistický sbor, ale také různé komorní orchestry, gospelové soubory a další hudební tělesa. Poslední rekonstrukce s sebou přinesla i zásadní přestavbu menších sálů, místností či kluboven, které sbor hojně využívá nejen v neděli, ale prakticky po celý týden. Setkávají se zde děti, mládež, dospělí, rodiny i senioři, takže se celý sborový dům stává opravdovým místem setkávání. Místem setkání lidí mezi sebou, ale také setkání lidí s Bohem.