Program Noci kostelů 25. května 2018

Vynoření ze tmy

»»» Moje Noc

Každou celou hodinu ze tmy kostela vystupují Brandlovy obrazy (21 hod. - půlnoc).

Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské Jezulátko)
• 22:00 - 22:20 hodin

Komponované pásmo slova, světla a symbolů.

„Jakoby se tma stala natolik temnou, že už není žádná naděje, žádné zítra, nic nemá cenu. Není naděje, že se znovu rozední a přijde nový den. A do této situace přichází neočekávané. Překvapení, které je jako paprsek vycházejícího slunce. ... Jsou různá znamení na naší cestě života. Ranní slunce, setkání s druhým člověkem, dobré slovo, rozkvetlý strom. To vše se může stát pozváním, světlem k novému vykročení na cestu.“

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: www.pragjesu.cz

GPS 50°5'8.390"N, 14°24'12.392"E

Návaznost na dopravu:

Tram 12, 15, 20, 22, 23 - zastávka Hellichova

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Říhová

Poutní kostel, ve kterém je uchovávána a uctívána světoznámá soška Pražského Jezulátka. Každoročně jej navštíví statisíce lidí z Čech i z celého světa. Je zároveň kulturní a uměleckou památkou světového významu. Mimořádně dobře dochovaný barokní interiér zdobí díla předních českých umělců 17. a 18. století. K nim patří také hlavní oltář z první čtvrtiny 18. století, který je od roku 2006 postupně restaurován do původní barevnosti kombinující plátkovou měď a zlato. Od roku 2015 jsou součástí kostela nový oltář, ambon, kříž a křtitelnice vytvořené akademickým sochařem Otmarem Olivou. Kostel je celoročně otevřený každý den. Spravuje jej pětičlenná mezinárodní komunita bratří z řádu bosých karmelitánů, kteří žijí v přilehlém klášteře. Kromě pravidelného slavení liturgie zde probíhají i další akce určené široké veřejnosti - například pravidelný cyklus přednášek a setkání Člověk v dialogu.