Program Noci kostelů 25. května 2018

Petr Brandl - malíř světla

»»» Moje Noc

Přednáška o díle barokního malíře Petra Brandla (v sakristii).

Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské Jezulátko)
• 20:00 - 20:50 hodin

PhDr. Andrea Steckerová PhD., kurátorka Sbírka starého umění Národní galerie v Praze

Světlo bylo jedním z hlavních vyjadřovacích prostředků barokního umění - ať již v architektuře, sochařství, či malířství. V českém prostředí se světlo stalo jedním z nejdůležitějších elementů tvorby význačného malíře Petra Brandla (1668–1735), jehož práce je nedílně spojena s prostředím karmelitského řádu - jmenovitě také s kostelem Panny Marie Vítězné, kde se nachází tři jeho oltářní obrazy. Přednáška se zaměří na téma,  jakým způsobem Brandl se světlem nakládal a jaké mělo světlo v barokním umění obecněji symbolický význam.

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: www.pragjesu.cz

GPS 50°5'8.390"N, 14°24'12.392"E

Návaznost na dopravu:

Tram 12, 15, 20, 22, 23 - zastávka Hellichova

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Říhová

Poutní kostel, ve kterém je uchovávána a uctívána světoznámá soška Pražského Jezulátka. Každoročně jej navštíví statisíce lidí z Čech i z celého světa. Je zároveň kulturní a uměleckou památkou světového významu. Mimořádně dobře dochovaný barokní interiér zdobí díla předních českých umělců 17. a 18. století. K nim patří také hlavní oltář z první čtvrtiny 18. století, který je od roku 2006 postupně restaurován do původní barevnosti kombinující plátkovou měď a zlato. Od roku 2015 jsou součástí kostela nový oltář, ambon, kříž a křtitelnice vytvořené akademickým sochařem Otmarem Olivou. Kostel je celoročně otevřený každý den. Spravuje jej pětičlenná mezinárodní komunita bratří z řádu bosých karmelitánů, kteří žijí v přilehlém klášteře. Kromě pravidelného slavení liturgie zde probíhají i další akce určené široké veřejnosti - například pravidelný cyklus přednášek a setkání Člověk v dialogu.