Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program pro školy

Okres: 

Co:  Bezbariérový přístup Program pro mládež Liturgie, bohoslužba, modlitba Program pro děti a rodiny Diskuse, přednáška, čtení Prohlídka s komentářem Divadlo, pantomima Občerstvení Film, audiovizuální prezentace Rozhovor, setkání Klasická hudba Ztišení, meditace, adorace Moderní hudba Výstava, umění Netradiční nabídka Workshop Program pro školy Foreign Language/Cizojazyčné

Začíná:   Od: : hodin      Do: : hodin      Řazení: 

Celkem bodů programu: 75.

• Březová, kostel sv. Cyrila a Metoděje, 08:00 - 11:00 hod.

Den kostelů pro školu v Březové

Návštěva dětí ze školy  »»»

• Chotěboř, kostel sv. Jakuba staršího, 08:00 - 12:00 hod.

Program pro školy

Program pro školy si připravily sestřičky z Hoješína spolu s o. Filipem. »»»

• Liberec-Ruprechtice, kostel Sv. Antonína Paduánského, 08:00 - 12:00 hod.

Poznej kostel na vlastní oči

dopolední program pro děti ze ZŠ Ruprechtice »»»

• Litoměřice-Předměstí, kostel sv. Vojtěcha, 08:00 - 12:00 hod.

Den kostelů

Den kostelů – komentovaná prohlídka kostela sv. Vojtěcha pro žáky základních a středních škol spojená s ukázkou varhanní hudby  »»»

• Frýdek-Místek, kostel sv. Jana a Pavla v Místku, 09:00 - 12:00 hod.

Program pro školy

Prohlídka a program pro školy v dopoledních hodinách, s domluvenými třidami a pedagogy. »»»

• Návsí, evangelický kostel, 09:00 - 12:00 hod.

Dopolední návštěva škol z okolí

Děti zákl. škol budou mít příležitost dozvědět se různé zajímavosti týkající se kostela i různých aktivit sboru. Zveme také rodiny s dětmi. »»»

• Praha 13 - Stodůlky, kostel sv. Prokopa, 09:00 - 12:00 hod.

Program pro školy

»»»

• Prachatice, Husova kaple, 09:00 - 12:00 hod.

Výstava okrasného ptactva pro školy

Přijďte se podívat na krásně zbarvené bažanty, cizokrajné holuby a papoušky, které máme ve voliérách na farní zahradě. Vaše dotazy odborně zodpoví chovatel Jaroslav Šobr. »»»

• Roztoky-Levý Hradec, kostel sv. Klimenta, 09:00 - 11:30 hod.

Hradec dětem

Program pro školní skupiny. Provázet bude průvodce Levého Hradce Marcel Ramdan »»»

• Opava-Jaktař, kostel sv. Petra a Pavla, 10:00 - 12:00 hod.

Dopolední návštěvy škol z okolí.

Děti ze škol budou mít možnost dozvědět se různé zajímavosti týkající se kostela a aktivit farnosti. »»»

Další »»»