Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program pro školy

Okres: 

Co:  Bezbariérový přístup Program pro mládež Liturgie, bohoslužba, modlitba Program pro děti a rodiny Diskuse, přednáška, čtení Prohlídka s komentářem Divadlo, pantomima Občerstvení Film, audiovizuální prezentace Rozhovor, setkání Klasická hudba Ztišení, meditace, adorace Moderní hudba Výstava, umění Netradiční nabídka Workshop Program pro školy Foreign Language/Cizojazyčné

Začíná:   Od: : hodin      Do: : hodin      Řazení: 

Celkem bodů programu: 91.

• Litoměřice, kostel Všech svatých, 08:00 - 13:30 hod.

Den kostelů - program pro žáky ZŠ - pro objednané třídy

Prohlídka kostela Všech svatých v délce cca 45 min. s ukázkou varhanní hudby pro žáky ZŠ. Začátky prohlídek odpovídají začátku vyučovací hodiny. »»»

• Lovosice, kostel sv. Václava, 08:00 - 09:00 hod.

Koncert sboru Letušky

Koncert sboru Letušky a neobyčejná komentovaná prohlídka pro žáky ZŠ Antonína Baráka Lovosice  »»»

• Mikulov, modlitebna Evangelické církve metodistické, 08:00 - 23:00 hod.

Bible třiatřicetkrát jinak

Výstava Biblí a literatury o Bibli. Různé překlady, různá vydání, ... Vyhraj svoji Bibli - Soutěž o nejlepší ztvárnění vybraného biblického textu. »»»

• Suchdol-Jednov, kostel Navštívení Panny Marie, 08:00 - 11:00 hod.

Dopoledne pro děti

»»»

• Benešov, kostel sv. Mikuláše, 08:30 - 12:00 hod.

„Kostel v našem městě“

program pro školy »»»

• Havlíčkův Brod, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 08:30 - 12:30 hod.

Komentované prohlídky pro školy a školky

»»»

• Prachatice, Husova kaple, 09:00 - 12:00 hod.

Výstava okrasného ptactva pro školy

Přijďte se podívat na krásně zbarvené bažanty, cizokrajné holuby a papoušky, které máme ve voliérách na farní zahradě. Vaše dotazy odborně zodpoví chovatel Jaroslav Šobr. »»»

• Prachatice, Husova kaple, 09:00 - 12:00 hod.

Výstava papírových betlémů pro školy

Dr. Svoboda z Jihlavy stavěl papírové betlémy několik desetiletí. Výsledkem je unikátní sbírka betlémů kde nechybí betlémy Josefa Lady, národopisný (krojovaný) od Marie Kvěchové, skautský nebo uličnický.  »»»

• Roztoky-Levý Hradec, kostel sv. Klimenta, 09:00 - 11:30 hod.

Hradec dětem

Program pro školní skupiny. Provázet bude průvodce Levého Hradce Marcel Ramdan »»»

• Vlkoš u Kyjova, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 09:00 - 12:00 hod.

Odkazy předků - zvonička z kmene staré lípy

řezbářský workshop se Svatoplukem Formanem »»»

Další »»»