Pozdravy

Pozdrav Mons.Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského

Milí přátelé,

letošní jubilejní 10. ročník Noci kostelů může být důvodem ohlédnout se za tím, co jsme během uplynulých let prožili, zavzpomínat a děkovat.

Vzpomenout na začátky v roce 2009, kdy jsme společně se stovkami pořadatelů v řadě kostelů a modliteben s napětím čekali, co se bude dít po pátečním podvečerním zvonění zvoucím  k návštěvě  Noci kostelů. Přijde vůbec někdo?

Vzpomenout na radost, která všechny naplňovala, když se  kostely začaly plnit stovkami návštěvníků, kteří měli zájem nejen nahlédnout do posvátných prostor, ale také do života křesťanů.

Poděkovat tisícům pořadatelů, kteří již deset let trpělivě a neúnavně otvírají nejen kostely a kaple, ale také svá srdce v radostné službě druhým.

Poděkovat všem návštěvníkům, kteří do našich kostelů přicházejí ze zvědavosti,  z určité nostalgie nebo aby hledali odpovědi na otázky, které mají kořeny v touze po pravdě, dobru a kráse.

Poděkovat pracovníkům všech typů médií, kteří již deset let pomáhají informovat a zvát širokou veřejnost v několika zemích k návštěvě této jedinečné akce.

Věřím, že také desátý ročník Noci kostelů potěší, překvapí a povzbudí. Každého, kdo se Noci kostelů jakýmkoliv způsobem zúčastní.


Za to se modlím a každému z vás žehnám.

 

 

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

diecézní biskup brněnský