Pozdravy

Pozdrav Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého

Milí přátelé a návštěvníci Noci kostelů!

Noc kostelů už vyrostla v živou tradici a nabízí nejenom možnost mimořádné prohlídky kostelů, ale i příležitost k vzájemnému setkání věřících a návštěvníků, kteří se z nějakého důvodu v kostele možná necítí úplně „jako doma“, ale díky této akci se cítí jako vítaní a přijatí hosté. Z Noci kostelů mám radost a děkuji všem, kteří ji připravují. Vítám každého, kdo přichází s dobrým úmyslem.

+Jan Graubner, arcibiskup olomoucký