Pozdravy

Pozdrav Mons. Vlastimila Kročila

Dne 25. května tohoto roku se bude konat ve všech diecézích již tradiční iniciativa: „Noc kostelů“. Jde o mimořádnou pastorační příležitost, kdy lidé mohou navštívit naše kostely, aby zde byli osloveni krásou architektury, aby mohli na krátký okamžik vstoupit do atmosféry ticha, aby mohli být osloveni dobrým a odpouštějícím Bohem. Nejen proto přebírám jako biskup českobudějovické diecéze záštitu nad touto akcí a žehnám všem, kdo se na ní budou aktivně podílet.

                                                                                                                  

                                                                                                          + Mons. Vlastimil Kročil