Pozdravy

„Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“ (1 Pa 9,27)

Kostel, chrám, kaple – to vše jsou budovy, které jsou součástí života naší společnosti. Nejen jako stavby architektonicky cenné a zajímavé, ale rovněž jako místa zvláštního i posvátného charakteru. Bylo nejedno období v historii, kdy se chrámy stávaly útočištěm, záchranou pro lidi v nejrůznější životní situaci. Bohužel, byly i okamžiky, kdy se sám chrám stal nesnesitelným znamením odporu a terčem nenávisti. Naše kostely tak na sobě nesou mnohé pohnuté lidské osudy i etapy života společnosti. Tyto myšlenky ve mně evokují biblický citát k letošnímu ročníku Noci kostelů. Hovoří o stráži, kterou společenství lidu Izraele postavilo kolem svého chrámu. Chránit a být ochranou. I tento motiv můžeme nahlížet v osudu nejednoho chrámu. Mnohý návštěvník kostela v něm nachází své útočiště. Někdy před horkem a úpalem dne, jindy před hlukem a každodenní rozrušeností, ale také v nesnázích a bolestech života. A v ochraně kostela, od prosté starostlivosti o jeho stav až po bdělost v nebezpečích oněch bouří lidské společnosti, můžeme vidět starostlivost o něco většího, než je jen samotná existence budovy. Ochranu hodnot, kterých se kostel stává symbolem. Od kulturního zakotvení po nejhlubší přesvědčení o Boží blízkosti člověku.

Moc bych Vám přál, milí návštěvníci, abyste dokázali i z tohoto pohledu vnímat krásu
i smysluplnost našich chrámů. Abyste stále více brali chrám jako něco vlastního, co patří také k Vám a co k Vám promlouvá. A nejsme nakonec sami tak trochu podobni chrámům? Nemáme i my nabízet druhým lidem v nouzi útočiště ve svém srdci a respektem k lidské důstojnosti, úctou ke každému člověku chránit život sám?

Přeji požehnané a radostné chvíle letošní Noci kostelů, ať se Vám naše chrámy stávají místem úcty, místem setkání a třeba i tím útočištěm.

Mons. František Václav Lobkowicz

biskup ostravsko-opavský