Pozdravy

Pozdrav Dominika Duky

Milí přátelé,
Noc kostelů můžeme vlastně nazvat velkým festivalem krásy, ale také i velkou slavností, ze které nás oslovuje nejenom krása, ale především ten, který je krásou. Ostatně tak začínají první stránky Bible o stvoření světa – každé dílo stvoření je kvalifikováno samotným Bohem jako dobré, dokonalé a krásné hebrejským slovem tov. Sami si to budete moci ověřit, když navštívíte otevřené chrámy našich křesťanských církví. Možná je trochu škoda, že nemůžete navštívit i bohoslužebné prostory synagog, protože vnitřní spojitost mezi krásou těchto prostor je evidentní. Ovšem v pátek se konají bohoslužby vítání šabatu, proto není možné, aby tato akce byla takto propojena. Zvláštností bude letos první zpřístupnění vstupní části kláštera svatého Jiří na Pražském hradě, kde se chýlí ke konci projekt revitalizace celého objektu a jeho generální oprava. Vítejte tedy v těchto našich prostorách! Ať k vám skutečně může hovořit ona jedinečná a věčná krása.

Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský

předseda České biskupské konference