Pozdravy

Pozdrav účastníkům Noci kostelů

Srdečně zvu všechny kolemjdoucí do kostelů a kaplí v celé královéhradecké diecézi. Chtěl bych je pozvat nejen do staveb krásných svou architekturou, ale i do prostor, které chrání a uchovávají nejposvátnější tajemství naší víry - Tělo a Krev Páně, Eucharistii. Právě její slavení a bezprostřední přítomnost všechny tyto chrámy posvěcuje. Ona je tím, co činí z chrámu či kostela ve světě jedinečné místo. Povaha tohoto tajemství však není taková, že by se skrývalo. Otevírá se každému, kdo se k němu chce svou duší přiblížit. Tajemné je tím, že se niterně dotýká samotného srdce člověka. Všem návštěvníkům „Noci kostelů“ přeji pokojný čas v těchto posvátných prostorech, aby se s otevřeným kostelem otevřelo i jejich srdce Bohu.

K tomu Vám ze srdce žehnám od katedrály Svatého Ducha.

 

Mons. Jan Vokál

biskup královéhradecký