Plzeň-Doubravka, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0018:00 Koncert ZUŠ Doubravka
Koncert žáků ZUŠ Doubravka, pod vedením pana M. Petrůně »»»
»»» Moje Noc
19:0023:30 Prohlídka kostela
Individuální prohlídka kostela »»»
»»» Moje Noc
19:0023:30 Prohlídka věže »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 Přednáška o historii kostela
přednáší Ing.Arch. Martin Kondr »»»
»»» Moje Noc
23:5023:55 Závěr »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Výstava dětských výtvarných pracé
Výstava dětských výtvarných prací ZŠ Martina Luthera v Plzni. P. učitelka Romana Vojtíšková »»»

Informace o kostele:

 Založení kostela sv. Jiří na Doubravce se datuje do konce 10. století. První písemné zmínky jsou až ze první poloviny 14. století. Původně románská stavba prochází dlouhou historii, kterou vám představíme alespoň ve stručných bodech:

– r. 992 přišel pražský biskup Vojtěch na cestě z Říma do okolí Plzně ( tedy dnešního Starého Plzence ) a ponechal zde dvanáct benediktinských mnichů v místě zvaném Kostelec Panny Marie ( z Pulkavovy kroniky 14. stol. ) – r. 993 Vojtěch založil v Břevnově u Prahy první mužský klášter v Čechách a převedl do něj mnichy z Kostelce dosud nelze s jistotou potvrdit, zda tato nejstarší data přímo souvisí se stavbou kostela sv. Jiří =============== 992 ? – 1361 neznámá historie a vývoj =================== – r. 1361 v tomto období přistavěno ke kostelu sv. Jiří gotické kněžiště, zrušeny vnitřní příčky ( první písemná zmínka o kostelu ) – r. 1475 uděleny odpustky na přestavbu kostela sv. Jiří a sv. Vojtěcha v Kostelci – konec 15. stol. kostel opatřen boční věží s dřevěným patrem a zvonovou stolicí – po celý středověk drželi patronátní právo ( dosazování faráře ) nad kostelem opati z Břevnova, koncem 15. stol. si svévolně toto právo přivlastnili vlastníci sousední tvrze ve vsi Týnec – r. 1518 si stěžují farníci z okolních vsí příslušných ke kostelu sv. Jiří v Kostelci, že jim plzeňský měšťan Jiří Žikeš z Týnce zabraňuje opravit poškozený kostel ( osada „ Kostelec“ situovaná do těsné blízkosti kostela již není doložena – udržuje se pouze pojmenování ) – r. 1540 vlastníci vsi Týnec prodávají svůj majetek městu Plzni ( ves v krátké době zaniká ) – r. 1565 město Plzeň se vyrovnalo s klášterem v Břevnově, který měl patronátní právo ke kostelu a definitivně ho přebírá – krátce po té zrušena fara a sv. Jiří se stává filiálním kostelem plzeňského chrámu sv. Bartoloměje – r. 1700 po tomto roce byl opraven kostel, navýšena věž, zřejmě přistavěna sakristie a provedeno nové ostění oken lodi – r. 1899 vzniká sádrový model přestavby kostela sv. Jiří v Doubravce u Plzně, autorem je významný architekt JAN KOTĚRA – r. 1904 až 1905 úprava a rozšiřování hřbitova u kostela ( raně středověké nálezy z pol. 11. stol. ) – r. 1912 až 1913 byl kostel zásadně rekonstruován, v interiéru byly provedeny hrubé archeologické výzkumy, zničeny gotické malby a nápisy, přistavěno točité schodiště na kůr ( pořízena fotodokumentace ) – r. 1996 zřízena římskokatolická farnost Plzeň – Doubravka, kostel sv. Jiří přechází do její správy – r. 1997 provedeny opravy vnitřních omítek a venkovní úpravy zpevněných ploch s odvedením dešťových vod od kostela, zaveden el. proud – r. 2001 zatím poslední etapa oprav týkající se fasády věže a jejího krovu s krytinou ( s dalšími etapami uvažováno do budoucna – oprava střech nad lodí atd., vnější omítky ) - r. 2006-09 opravena fasáda kostela

podrobnější hostorii najdete zde

Nedělní bohosluižby:

9,00

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 17. 5. 2013):

Ne
9:00
, celý rok, každý týden

www.sdbplzen.cz

GPS: 49°45'49.005"N, 13°24'48.709"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Trolejbusem č. 16 směr Doubravka - zastávka "Habrmannovo nám." pak cca 15 min pěšky

Autobusem č. 30 - zastávka "Husův park" - pak 15 min pěšky

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Evžen Rakovský

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Plzeň-Doubravka, kaple v Domově pro seniory sv. Jiří - 1.7 km
Plzeň-Lobzy, kostel sv. Martina a Prokopa - 2.4 km
Plzeň-Slovany, modlitebna CASD - 3.4 km
Plzeň-Slovany, sbor Kristova kříže - 3.6 km
Plzeň-Slovany, kostel Panny Marie Růžencové - 3.7 km
Plzeň-Roudná, kostel Všech Svatých - 3.7 km
Plzeň, kostelík U Ježíška - 3.9 km
Plzeň-Plzeň 1, ECM Sbor, Lochotín - 3.9 km
Plzeň-Slovany, kostel sv. Mikuláše - 4.0 km
Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 4.2 km