Brno, kostel sv. Tomáše

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0022:00 Žijí mezi námi
Prezentace Sdružení pěstounských rodin »»»
»»» Moje Noc
18:0022:45 Po stopách Svatotomské madony - Palladia města Brna - pátrací putování a soutěž pro všechny generace
Jedno ze stanovišť putování - zájemci si mohou vyzvednout soutěžní pasy s kvízem, získat razítko soutěže (poté v cíli ve Starobrněnské bazilice malá odměna) »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 The Velvet Wine
Soudobá duchovní hudba »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

(Ne)věřící Tomáš
18:00-24:00 Tajemství vzácného oltářního obrazu »»»

»»» Moje Noc

Místo pro setkání s Bohem
18:00-24:00 Rozhovor, modlitba, žehnání, díky, prosby - zve Komunita Emmanuel »»»

»»» Moje Noc

Možnost tiché prohlídky kostela
18:00-24:00 »»»

»»» Moje Noc

Tváře místní církve - Mons. Josef Šik, JUDr. Stanislav Drobný
výstava u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa »»»

Informace o kostele:

Někdejší augustiniánský klášter založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich Lucemburský, bratr císaře Karla IV, stavbu poté dokončoval jeho prvorozený syn, markrabě Jošt, který je pochován v hrobce před hlavním oltářem. Z původního inventáře se v kostele dochovala kamenná pieta z doby kolem roku 13 85. Toto dílo je projevem nejvyššího dvorského umění ve stylu parléřské huti a proto je některými odborníky autorství piety připisováno Jindřichu Parléřovi, který se v letech 1381–87 uvádí jako kameník a stavitel ve službách markraběte Jošta. Císař Karel VI. věnoval klášteru deskový obraz madony - italobyzantskou ikonu ze 13. století, nazývanou Perla Moravy či Palladium Moravy, která se stala předmětem úcty. Úspěšná obrana Brna při obléhání Švédy je považována za zázrak, připisovaný právě přímluvě Panny Marie svatotomské. V průběhu třicetileté války byl kostel velmi poškozen. Nový barokní trojlodní chrám sv. Tomáše byl podle plánu Jana Křtitele Erny postaven v období 1665-75. Nový pozdně barokní klášterní komplex byl vybudován podle plánů Mořice Grimma. Konec slavného působení augustiniánů u svatého Tomáše způsobil Josef II., který konvent přestěhoval v roce 1783 do budov zrušeného kláštera cisterciaček na Starém Brně. Klášterní kostel se stal 1. září 1784 kostelem farním pro nově zřízenou farnost na severním předměstí Brna.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 22. 11. 2019):

Po
7:00
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden
Út
7:00
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden
St
7:00
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden, ve školním roce je mše sv. pro děti
19:00
, ve školním roce, 1x za měsíc, 1. v měsíci, mše pro mládež s komunitou Emmanuel
Čt
7:00
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden
7:00
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
7:45
, celý rok, každý týden, latinská
9:00
, celý rok, každý týden
11:00
, celý rok, každý týden
19:30
, celý rok, každý týden

www.svtomas.net

Adresa kostela: Moravské náměstí

GPS: Loc: 49°11'52.523"N, 16°36'26.936"E

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Tomáše se nachází na rohu Moravského náměstí a ulice Rašínova v bezprostřední blízkosti zastávek MHD Česká a Moravské nám.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Jakub Tůma

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, Komunita Emmanuel - u kostela sv. Tomáše - 0.0 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 0.1 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.3 km
Brno, kostel sv. Michala - 0.4 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 0.4 km
Brno, modlitebna Sboru Církve bratrské, Kounicova - 0.5 km
Brno, kostel sv. Janů - 0.5 km
Brno, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 0.6 km
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 0.7 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 0.7 km