Brno, kostel sv. Michala

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:15 Hudební ochutnávka na úvod programu »»»»»» Moje Noc
18:1518:25 Modlitba tancem
Chválíme Pána tancem „O come Emmanuel - Ó přijď, Pane mezi nás.“ Společenství žen, které se modlí nejen tancem, za své životní partnery a povolání i za sebe navzájem. »»»
»»» Moje Noc
18:3019:20 Mše svatá s gregoriánským chorálem
Zpěvem doprovází Svatomichalská gregoriánská schola. »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 „Jsme jedno a není nám to jedno?" - přednáška Mgr. Jana Špilara
Pozvání pro všechny manžele, kteří chtějí prohlubovat svůj vzájemný vztah a posouvat se směrem ke vzájemné jednotě. »»»
»»» Moje Noc
19:3021:00 Dílnička u sv. Michala - tvoření pro děti
Vyrob si s námi něco zajímavého. »»»
»»» Moje Noc
19:3022:00 Malé občerstvení
Pozvání na malé pohoštění v bočním prostoru kostela(vchod z Dominikánské ulice). »»»
»»» Moje Noc
19:3023:00 Výhled z horní paluby
Neobvyklý pohled na loď kostela z vysokého kostelního kůru a zároveň výjimečná příležitost vidět zblízka třímanuálové pneumatické varhany. Krátké varhanní ukázky zazní v 20:55, 21:55, 22:55 »»»
»»» Moje Noc
20:0020:20 Dětský hudební soubor Zobáčci
Vystoupení dětského flétnového souboru Zobáčci ze ZUŠ Slunná pod vedením Mgr. Heleny Matulové. »»»
»»» Moje Noc
20:3020:55 Cappella Polyphonica Salesiana - smíšený pěvecký sbor
Zazní skladby české i světové hudby včetně černošských spirituálů. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:05 Modlitba tancem
Chválíme Pána tancem „O come Emmanuel - Ó přijď, Pane mezi nás.“ Společenství žen, které se modlí nejen tancem, za své životní partnery a povolání i za sebe navzájem. »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 OLD FASHIONED RHYTHM and BLUES
Koncert streetbluesové kapely OLD FASHIONED RHYTHM and BLUES z Rousínova (Darina Najbrová, Eva Badalová, Tatiana Bartošková, Pavel Janeček, Jarda Novák, Karel Cyril Votýpka). »»»
»»» Moje Noc
21:0521:55 Chrám zasvěcený svatému Michalovi
Podrobný pohled do historie klášterního, později sněmovního kostela sv. Michala. Povídání o archandělu Michalovi, ochránci proti zlu. Přednáší Mgr. Pavel Kryl. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:25 Varhanní vystoupení
Varhanní ukázky v podání varhaníka Jaroslava Vacka. »»»
»»» Moje Noc
22:3022:55 Restaurování jako cesta a návrat k původní myšlence autora...
Povídání s akademickým malířem Mario Králem o restaurování závěsného obrazu na plátně a dřevěné polychromované plastiky. »»»
»»» Moje Noc
23:0023:45 Tichá adorace
Modlitba ve ztišeném kostele. »»»
»»» Moje Noc
23:4523:55 Malý půlnoční varhanní koncert
Johann Sebastian Bach: Toccata et fuga d moll, účinkuje Jaroslav Vacek. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Možnost zapálit svíci se vzpomínkou na zemřelé
Oblíbené je zapalování malých „obětních svící“, které návštěvníci spojují se vzpomínkou na svoje blízké zemřelé. »»»

»»» Moje Noc

Setkání mezi obrazy v Angeliku
Během celého večera nabízí Angelikum (galerie při kostele sv. Michala) setkání mezi obrazy. Jedná se i o další výtvarná díla: sochy, plastiky, tisky výtvarných umělců jihomoravského regionu. »»»

»»» Moje Noc

Tváře místní církve
Seznámíte se se zajímavými osobnostmi, kteří působili okolo našeho kostela: Jakub Antonín Zemek, Metoděj Habáň, jejichž osudy však často zůstávají skryty veřejnosti. Na vytištěných výstavních panelech uvidíte dobové dokumenty. »»»

»»» Moje Noc

Možnost ztišení v kapli před gotickou Pietou »»»

Informace o kostele:

Dějiny kostela svatého Michala jsou od 13. století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17. století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže na rozdíl od ostatních kostelů směřuje svým oltářem k západu. Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.

Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv. Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.

V levé oratoři kostela, která je přístupná bočním vchodem z Dominikánské ulice, jsou v současné době výstavní prostory Brněnského angelika s expozicí obrazů a plastik současných umělců.

Zajištění programu a propagace Noci kostelů 2019 u sv. Michala v Brně se uskutečňuje za finanční podpory Jihomoravského kraje z dotačního programu Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2019.

Logo

 

 

 

 

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 5. 2019):

Út
20:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden, latinsky podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus
Čt
20:00
, celý rok, každý týden
18:30
, nepravidelně, 1x za měsíc, nepravidelně, termíny: https://www.crsp.cz/poradame/duchovni-programy/duchovni-vecery-pro-manzele/
So
20:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
10:30
, celý rok, každý týden
15:00
, celý rok, každý týden, latinsky podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus
18:30
, celý rok, každý týden

Adresa kostela: Dominikánské náměstí

GPS: Loc: 49°11'37.16″N, 16°36'25.30″E

Návaznost na dopravu:

Tramvaj 5, 6, 12 (Šilingrovo náměstí);

tramvaj 4, 9 (Náměstí Svobody);

tramvaj 3, 5, 6, 9, 11, 12 (Česká)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Roman Kubín

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 0.3 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 0.3 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 0.4 km
Brno, Komunita Emmanuel - u kostela sv. Tomáše - 0.4 km
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 0.4 km
Brno, kostel sv. Janů - 0.4 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 0.4 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.5 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 0.6 km
Brno, modlitebna Sboru Církve bratrské, Kounicova - 0.8 km