Brno, kostel sv. Maří Magdalény

Program Noci kostelů 25. května 2018

»»» Moje Noc

Duchovní program - modlitba za akci Noc kostelů a její účastníky
18:00 - 24:00 »»»

Informace o kostele:

Kostel sv. Maří Magdalény je úzce spjat s klášterem františkánů, který stáv al před hradbami Brna spolu s kostelem sv. Bernarda Sienského, který byl z obranných důvodů při švédském obležení stržen. Současný kostel sv. Maří Magdalény byl postaven v roce 1654. Ve výklencích hlavní průčelní fasády jsou umístěny barokní sochy sv. Mikuláše a sv. Martina ze zrušeného kostela sv. Mikuláše na dnešním náměstí Svobody. Kostel je nejblíže hlavnímu vlakovému nádraží a bývá tedy první zastávkou mnoha turistů a návštěvníků přijíždějících do Brna.

 

Oltářní obraz sv. Maří MagdalényKostel sv. Maří Magdalény je prostá, jednoduchá chrámová stavba (délka 36 m, šířka 25 m). Hlavní oltář je impozantní barokní architektura z r. 1736, kterou podle návrhu sochaře Adama Nesmanna realizoval truhlář František Huk. Oltářní obraz sv. Maří Magdalény na hlavním oltáři je mistrnou kopií Rubensova originálu, kterou zhotovil brněnský malíř Josef Rotter. Sochařskou výzdobu bočních oltářů provedl v letech 1759-1760 významný brněnský sochař a řezbář Ondřej Schweigel. Výjimkou je oltář sv. Antonína Paduánského, který zhotovil J. Scherz. Kazatelna vyšla z dílny vynikajícího řezbáře Antonína Rigy. Obrazy na bočních oltářích malovali brněnští malíři Josef Stern, František Korompay a již vzpomenutý Jose Rotter.
V chrámové lodi jsou zazděny tři náhrobky. První náleží brněnskému královskému rychtáři Janu Ignáci Schwolerovi z Liechtenau (+ 1664). Druhý patří hraběnce Frnatišce Terezii z Lamberku (+ 1664); třetí pak hraběti Kašparu Bedřichovi z Lamberku (+ 1686). Nápis nad vchodem vyzývá kolemjdoucí:

„DOMUM TUAM DECET SANCTITUDO. (Ps 92,5) VENITE, ADOREMUS!“
„TVÉMU DOMU PŘÍSLUŠÍ SVATOST. (Ž 92,5) POJĎTE, KLANĚJME SE!“

Zmíněný nápis zve ke vstupu do ticha Božího domu, sklonění se před Tím, který nás stvořil, díkům a prosbám.

Kostel bývá otevřený každý den kromě soboty od 6:00 do 18:45, v sobotu je otevřený 6:00-9:15 a 17:00-18:45.

Kontakty: magdalena.kostel@gmail.com

www.mari-magdalena.cz

http://www.spolotcepia.signaly.cz

http://www.mari-magdalena.cz/

Adresa kostela: Masarykova/Františkánská

GPS: Loc: 49°11'32.059"N, 16°36'38.342"E

Návaznost na dopravu:

Tram 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12 (Hlavní nádraží)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 0.1 km
Brno, kostel sv. Janů - 0.2 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 0.4 km
Brno, kostel sv. Michala - 0.4 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.5 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 0.5 km
Brno, Komunita Emmanuel - u kostela sv. Tomáše - 0.6 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 0.7 km
Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové - 1.0 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 1.0 km