Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:45 Mše svatá  »»»»»» Moje Noc
18:5018:55 Přivítání návštěvníků s duchovním slovem »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Možnost prohlídky kostela, či diskuze s pořadateli
Přednáška o architektonickém vývoji kostela v Komárově »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Prof.Mgr. Libor Jan, Ph.D. - Přednáška na téma historie Brna- jihu »»»»»» Moje Noc
20:3020:50 Koncert - Studenti Uměleckého gymnázia Pavla Křížkovského z Brna - Komína 1.část
Vystoupení bez zpěvu »»»
»»» Moje Noc
21:1521:35 Koncert - Studenti Uměleckého gymnázia Pavla Křížkovského z Brna - Komína 2.část
Vystoupení se zpěvy »»»
»»» Moje Noc
22:0022:25 Varhanní koncert
Vystoupení hudebníků místní farnosti »»»
»»» Moje Noc
23:5024:00 Závěr s modlitbou »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

V blízkosti situování dnešního kostela byla postavena kaple (1133 – zasvěcena sv. Jiří). Po původní provizorní kapli postavili Benediktini koncem 12. století loď dnešního kostela. Zbytky původního románského zdiva můžeme vidět na severní straně lodi. Jedná se o nejstarší dosud používanou stavbu v Brně. K západní straně lodi byla po roce 1200 přistavěna tribunová věž, která je jednou z jedenácti zachovaných staveb svého druhu v Česku. Vrcholné období benediktinského kláštera je možné datovat od poloviny 13. do konce 14. století. Značnou újmu utrpěl kostel při švédském obléhání Brna. Poté proběhly barokní přestavby.V obdobích mezi zásadními rekonstrukcemi a opravami kostel poměrně značně chátral, k čemuž přispívaly povodně. Okolí kostela bylo oproti dnešnímu stavu o 1,60 m níže a tok blízké Svitavy nebyl regulován a procházel v blízkosti kostela. V letech 1999-2004 byl kostel upraven tak, aby liturgicky odpovídal závěrům a požadavkům II. Vatikánského koncilu a představám nového tisíciletí. Dominantou presbytáře je dřevěné retabulum tvořené prostorově zakřivenými trámy, které vytváří dvě strany symbolizující Starý a Nový zákon (vybrané úryvky jsou vytesány do dřeva). Nad retabulem je zavěšen dřevěný kříž. V centru presbytáře je umístěna oltářní mensa (kámen + dřevo) v níž jsou uchovávány relikvie svatých. Výtvarný návrh stavebních úprav a výzdoby provedl, za spolupráce s tehdejším farářem PhDr. Karlem Cikrlem, architekt Jiljí Šindlar.Většinu řezbářských prací realizoval brněnský řezbář pan Matoušek. Foto: Vratislav Medek

 

Nedělní bohoslužby: 8.00, 9.30

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Brno-Komárov

Černovická 2a, 617 00 Brno

tel. 545 233 906

farnost.komarov@volny.cz

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21. 11. 2017):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
7:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
9:30
, celý rok, každý týden, 1. neděli v měsíci latinská

http://www.farnost-komarov.cz

Adresa kostela: Černovická 2a

GPS: Loc: 49°10'34.227''N, 16°37'27.922''E

Návaznost na dopravu:

Autobusy č. 40,48,49, 50, 63, 64, 67

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Lamparter

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno-Komárov, kaple sv. Jana Nepomuckého - Královka - 1.4 km
Brno-Černovice, bývalý kostel sv. Floriána - 1.6 km
Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové - 1.7 km
Brno-Černovice, nemocniční kaple v Psychiatrické nemocnici - 1.8 km
Brno-Horní Heršpice, kostel sv. Klementa Marie Hofbauera - 1.8 km
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 2.2 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 2.2 km
Brno, kostel sv. Janů - 2.3 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 2.4 km
Brno, kostel sv. Michala - 2.6 km