Brno, kostel sv. Janů

Program Noci kostelů 25. května 2018

„Minoritské otevírání pokladů“

18:0018:05 Minoritské zvony »»»»»» Moje Noc
18:0518:10 Požehnání na zahájení Noci kostelů »»»»»» Moje Noc
18:1019:30 Koncert chval - Schola brněnské mládeže
sbormistr: Štěpán Policer »»»
»»» Moje Noc
19:4520:30 Varhanní koncert
loretánské varhany rozezní Martin Jakubíček »»»
»»» Moje Noc
20:3021:15 Sborový koncert Českolipského dětského sboru
řídí Petr Novák »»»
»»» Moje Noc
21:1521:45 Komentovaná prohlídka minoritského kostela
provádí Zuzana Korcová »»»
»»» Moje Noc
21:2021:40 Komorní hudba v Loretě v podání Cyrilometodějského komorního orchestru
řídí Kateřina Prudilová »»»
»»» Moje Noc
21:4522:25 Komentovaná prohlídka loretánského kostela
provádí Zuzana Korcová »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Loretánské litanie a mariánské antifony na Svatých schodech
Svatomichalská gregoriánská schola pod vedením Josefa Gerbricha »»»
»»» Moje Noc
23:0023:40 Nešpory, modlitba za město Brno a závěrečné požehnání »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Setkání s ikonou
informace a výstava v boční kapli sv. Josefa v Loretě »»»

Informace o kostele:

Konvent řádu minoritů v Brně byl založen již roku 1230. V roce 1257 byl kostel vysvěcen, ale v následujících desetiletích několikrát podlehl zhoubnému požáru. Roku 1320 byl posvěcen presbytář kostela a do konce 14. stol. byl jižně od kostela dokončen konvent s rajským dvorem a ambity. Po husitských válkách byl areál průběžně zvelebován, o čem svědčí i dochované pozdně gotické fresky z roku 1504. Reformace v 16. století způsobila materiální i duchovní úpadek kláštera. Během třicetileté války byly budovy kláštera poškozeny. V polovině 17. stol. žili v klášteře jen 4 řeholníci, ale klášter se pomalu vzpamatovával a menší bratři si postupně získávali přízeň obyvatelstva. Na počátku 18. století byla zahájena velká přestavba celého komplexu pod vedením stavitele Mořice Grimma. Byla zahájena stavba loretánské kaple v prostoru bývalého hřbitova, následovala stavba ambitů s bočními kaplemi a se Svatými schody. Takto postupně vznikl unikátní klášterní a sakrální komplex skládající se ze tří nádvoří a tří kostelů pod jednou střechou. Brněnský konvent vzkvétal; jeho rozvoj přibrzdily sice josefínské reformy, ale konvent nebyl zrušen. V letech 1807-1840 sídlil v konvent i řádový filosofický ústav. Klášterní knihovna obsahovala více než 10 000 svazků a byla zřízena i malá observatoř. Za první republiky žilo v klášteře 7 řeholníků. Nacistickou okupaci minoritský areál sice přežil, ale na konci války byl poškozen bombardováním. Přestože roku 1950 zabral klášter komunistický režim, i nadále jej spravovali minorité. Po pádu komunismu se však menší bratři znovu ujali svého kláštera. Minorité jako jediný řád ve městě působí na stejném místě již téměř 800 let.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 4. 2. 2019):

Po
10:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden
Út
10:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden
18:00
, ve školním roce, každý týden, mše svatá pro mládež
St
10:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden
Čt
10:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden
17:00
, ve školním roce, každý týden, pro rodiče s dětmi
So
8:00
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
9:00
, celý rok, každý týden
10:30
, celý rok, každý týden, pro rodiče s dětmi
15:30
, celý rok, každý týden
17:00
, celý rok, každý týden, v polském jazyce podle oznámení

https://brno.minorite.cz/

GPS: 49°11'39.651''N, 16°36'39.638''E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Sebastian Gruca

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 0.2 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.3 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 0.3 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 0.4 km
Brno, kostel sv. Michala - 0.4 km
Brno, Komunita Emmanuel - u kostela sv. Tomáše - 0.5 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 0.5 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 0.5 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 0.9 km
Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové - 0.9 km