Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

16:0017:30 Představení činnosti Dětského domu Zábrdovice
Dílničky pro děti. »»»
»»» Moje Noc
16:0018:00 Individuální prohlídka kostela
Prohlídka kostela a kaple. Příležitost ke ztišení a modlitbě. »»»
»»» Moje Noc
16:0018:00 Program pro děti
Hry a soutěže pro děti na farní zahradě (v případě deště ve farním sále). »»»
»»» Moje Noc
17:0017:30 Prohlídka kostela s výkladem
Stručný komentář k historickým částem kostela. »»»
»»» Moje Noc
17:3018:00 Prohlídka kapitulní síně ve Vojenské nemocnici
Umělecky nejhodnotnější část bývalého premonstrátského kláštera. Prohlídka s průvodcem. Omezený počet účastníků, sraz na prostranství před kostelem. »»»
»»» Moje Noc
18:0019:00 Mše svatá
Doplněná výkladem právě probíhajících částí a úkonů. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Hudební vystoupení mládeže
Vystoupení mládeže ze zábrdovické farnosti. »»»
»»» Moje Noc
19:0021:00 Výstava liturgických rouch a předmětů
Expozice v boční místnosti kostela s možností výkladu na požádání. »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Prohlídka kapitulní síně ve Vojenské nemocnici
Umělecky nejhodnotnější část bývalého premonstrátského kláštera. Prohlídka s průvodcem. Omezený počet účastníků, sraz na prostranství před kostelem. »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Varhanní koncert
Duchovní hudba českých i zahraničních mistrů. Skladby od J.S. Bacha, A. Vivaldiho, J. Segera a dalších v podání ředitele kůru Zdeňka Hatiny. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Prohlídka kostela s výkladem
Stručný komentář k historickým částem kostela. »»»
»»» Moje Noc
20:1020:30 Prohlídka kůru
Krátká prohlídka kůru s výkladem. Omezený počet účastníků, skupiny se budou střídat přibližně po 10 až 15 minutách. Sraz před kostelem. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Modlitba za rodiny
Pozvání ke společné modlitbě (doprovázené zpěvy z Taizé). »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Přímluvná modlitba
Možnost svěřit se s individuální životní situací či těžkostí a v malé skupince se za ni pomodlit. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Prohlídka kostela s výkladem
Stručný komentář k historickým částem kostela. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Prohlídka kůru s výkladem a ukázkami hry na varhany
Zasvěcený výklad ředitele kůru včetně ukázek hry na varhany. Omezený počet účastníků. Sraz před kostelem. »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Koncert duchovní hudby
Varhany, housle, zpěv a klarinet v podání ředitele kůru a rodiny Krejčích. Hudební tečka za pátečním večerem. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Původně malý románský kostel v Zábrdovicích, založený jako součást premonstrátského kláštera na začátku 13. století, byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Po vpádu Švédů byl kostel zničen a vystavěn kostel nový, na základě projektu vídeňského architekta Giovanniho Pietra Tencally.  Na realizaci výzdoby interiéru se podíleli přední umělci své doby. Z malířů je to v první řadě přední vídeňský umělec pracující na Moravě Franz Anton Maulbertsch – autor obrazu Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři v presbytáři. Josef Winterhalder ml., žák Maulbertsche, je autorem freskové výzdoby chrámu kde vytvořil monumentální figurální scény na klenbě presbytáře a lodi. Osmnácté století znamenalo pro klášter velký rozkvět. Za reformy Josefa II. došlo ke zrušení kláštera a byla zde zřízena vojenská nemocnice, která dosud tomuto účelu slouží. Konventní chrám se stal kostelem farním a dnes patří mezi nejhodnotnější raně barokní chrámové stavby v Brně.

 Více o kostele najdete na stránkách farnosti.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18. 4. 2017):

Po
18:00
, celý rok, každý týden, ve školním roce: zaměřená pro mládež
Út
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden, ve školním roce: zaměřená pro děti
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden, od 17:00 adorace
So
18:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
9:45
, celý rok, každý týden, s katechezí pro děti

www.zabrdovice.cz

GPS: 49°12'09.49"N, 16°37'46.30"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Tramvají č. 2 z Hlavního nádraží směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (5min). Tramvají č. 3 z České (Joštovy) směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (10min).

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Aleš Onderek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno-Husovice, pravoslavná kaple Uvedení Bohorodice do chrámu - 0.5 km
Brno-Husovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 1.0 km
Brno-Husovice, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 1.1 km
Brno-Židenice, kostel Českobratrské církve evangelické - 1.5 km
Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové - 1.5 km
Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 1.8 km
Brno, kostel sv. Janů - 2.1 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 2.2 km
Brno-Černovice, nemocniční kaple v Psychiatrické nemocnici - 2.2 km
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 2.3 km