Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:10 Zahájení »»»»»» Moje Noc
18:0022:45 Po stopách Svatotomské madony - Palladia města Brna - pátrací putování a soutěž pro všechny generace
Jedno ze stanovišť putování - zájemci si mohou vyzvednout soutěžní pasy s kvízem, získat razítko soutěže (poté v cíli ve Starobrněnské bazilice malá odměna). »»»
»»» Moje Noc
18:1519:30 Pohádka Šíleně smutná princezna - oratoř Barunka (1. patro)
Veselá pohádka v podání studentského spolku Buřtguláš brněnského VKH. V oratoři Barunka (1. patro). »»»
»»» Moje Noc
18:1519:45 Přednáška paní věry Sosnarové v Aule ct. Martina Středy
Autorka knihy Krvavé jahody popisuje svůj nelehký osud a léta strávená v komunistickém ruském gulagu. Možnost zakoupit si tuto knihu. »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Individuální a komentované prohlídky kostela
Provázejí mladí dobrovolníci ze společenství Živé kameny. »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Varhany pro Brno
Na nové koncertní varhany zahraje katedrální varhaník a regenschori Petr Kolař. »»»
»»» Moje Noc
20:0021:15 Pohádka Šíleně smutná princezna - oratoř Barunka (1. patro)
Veselá pohádka v podání studentského spolku Buřtguláš brněnského VKH. »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Individuální a komentované prohlídky kostela
Provázejí mladí dobrovolníci ze společenství Živé kameny. »»»
»»» Moje Noc
21:4523:00 Pohádka Šíleně smutná princezna - oratoř Barunka (1. patro)
Veselá pohádka v podání studentského spolku Buřtguláš brněnského VKH. »»»
»»» Moje Noc
22:3023:30 Večer milosrdenství, modlitba a schola
Chvály v podání scholy SCHOK Šitbořice. »»»
»»» Moje Noc
23:3000:00 Zakončení
Závěrečné požehnání s modlitbou. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Krypta - možnost modlitby a rozjímání u ct. Martina Středy
19:30-19:50, 21:00-21:20 »»»

»»» Moje Noc

Výstava ornátů z depozitáře kostela
v kostele v rámci celého večera »»»

Informace o kostele:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Na místě dnešního kostela původně stál kostel Panny Marie, vybudovaný v přechodném románsko-gotickém stylu. Kostel náležel ke klášteru augustiniánek, zv. herburské panny, který byl - jako jeden z prvních klášterů v Brně - založen roku 1240. Tento klášter později zanikl a jeho budovy roku 1578 převzali jezuité, povolaní do Brna roku 1570. Jezuité nahradili středověký konvent monumentálním, avšak architektonicky nenáročným souborem kolejních budov, ve kterých byl mj. umístěn řádový noviciát. Po zrušení řádu roku 1773 sloužil tento stavební komplex jako kasárna a roku 1904 byl zbořen. Zachoval se z něj pouze raně barokní portál, který je dnes umístěný v Mozartově ulici za kostelem. Současný manýristický kostel byl postaven v letech 1598 až 1602. V polovině 18. století se přistoupilo k obnově jeho interiéru. Klenba byla opatřena freskovou výzdobou a původní zařízení doplnily, případně nahradily, nové oltáře. Na konci 2. světové války byl kostel značně poškozen při bombardování a v letech 1945-52 prošel náročnou;opravou. Po roce 1989 se správy kostela opět ujali jezuité. Od té doby v kostele;probíhají další opravy. 29. června 2014 byly v kostele vysvěceny nové varhany švýcarské firmy Mathis. Na stránkách Nadačního fondu Campianus www.campianus.eu se dozvíte o možnostech adopce píšťal a o programu varhanní hudby v kostele. Kromě bohoslužeb pro širokou veřejnost se v kostele konají bohoslužby a aktivity pro vysokoškolské studenty a u kostela působí Studentské centrum Vysokoškolského katolického hnutí Brno www.vkhbrno.cz. V kostele se také konají tzv. kurzy Alfa pro hledající křesťanskou víru, váhající a pochybující.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21. 11. 2017):

Po
12:15
, celý rok, každý týden
19:00
, ve školním roce, každý týden, studentská
Út
12:15
, celý rok, každý týden
St
6:00
, v době adventní, každý týden
7:30
, ve školním roce, každý týden, studentská, kromě adventu
12:15
, celý rok, každý týden
19:00
, ve školním roce, každý týden, studentská (říjen - květen)
Čt
12:15
, celý rok, každý týden
12:15
, celý rok, každý týden
So
12:15
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden
12:15
, celý rok, každý týden, anglicky
21:00
, celý rok, každý týden

www.jesuit.cz/brno

Adresa kostela: Jezuitská, Mozartova

GPS: Loc: 49°11'48.328"N, 16°36'36.288"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdenka Kaňová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, kostel sv. Jakuba - 0.2 km
Brno, Komunita Emmanuel - u kostela sv. Tomáše - 0.3 km
Brno, kostel sv. Janů - 0.3 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 0.3 km
Brno, kostel sv. Michala - 0.5 km
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 0.5 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 0.5 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 0.7 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 0.7 km
Brno, modlitebna Sboru Církve bratrské, Kounicova - 0.8 km