Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:45 mše svatá
pravidelná bohoslužba »»»
»»» Moje Noc
19:0021:55 prohlídky zvonů
Prohlídky zvonů Vít, JanPavel a Jesus s ukázkami. Provází zvoník Pavel Novotný se svými spolupracovníky. »»»
»»» Moje Noc
19:3020:30 vystoupení Jílovského pěveckého sboru
Vystoupení Jílovského pěveckého sboru pod vedením sbormistryně Barbory Procházkové »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

průběžné prohlídky varhan Feller s ukázkami
Prohlídky varhan Feller z r. 1864 s ukázkami. Provázejí Danek Rychnovský a Jan Kodeš. »»»

Informace o kostele:

  Kostel, jak dokazují archeologické vykopávky, stojí na místě původního gotického kostela snad z roku 1368, nově byl postaven v roce 1498 a zasvěcen sv. Václavovi, později byl přidán patronciát sv. Blažeje. Kostel byl na svou dobu velkou, zděnou gotickou stavbou, stával vně městského opevnění a stal se farním kostelem. Ve století 16. zde působili luteranští kazatelé, v kryptách pod oltářem se nacházely hroby Vartenberků a rytířů z Bünau, majitelů zámku a panství. V roce 1642 byl vypálen Švédy, ale již v roce 1650 opraven. Výzdoba byla přepracována v barokním stylu. Při velkém požáru v roce 1749 byl kostel zničen a s ním i všechny umělecké poklady. Od roku 1754 až do roku 1778 probíhala rekonstrukce. V období reforem Josefa II sloužil kostel jako skladiště. K rededikaci došlo až v roce 1878 a kostel opět sloužit svému účelu. Rekonstrukce proběhla v roce 1931. Od roku 1933 do roku 1938 sloužil kostel nově vzniklému Jezuitskému filosofickému ústavu. S kostelem byl spojen chodbou a vytápěn ústředním topením. Likvidace děčínské koleje se odehrála v noci z 13. na 14. dubna 1950 zásahem StB, a následně byl v tomto roce konvikt zrušen, studenti a profesoři byli internováni a od r. 1951 celý areál užívá policie ČR. Architektonicky se jedná o třílodní stavbu s čtyřbokou věží a i přes pozdní přestavbu zde jasně převládají barokní prvky. V nikách po stranách průčelí najdeme sochy patronů sv. Václava a sv.Blažeje, náhrobní deska na jižní straně patří děkanu Wilczekovi je datována rokem 1771. Kostel má čtyřbokou věž, polygonálně ukončené kněžiště a obdélnou sakristi. Byly přistavěny kaple, které se nacházely původně na jiných místech. Barokní kaple Panny Marie Pomocné (1726) stávala původně na protější straně ulice, kde byla součástí starého hřbitova a na své dnešní místo byla přestavěná v roce 1927. Stejně tak kaple sv. Anny, vestavěná k severní stěně kostela v roce 1939, se nacházela původně v Anenské ulici. Interiér je rozdělen na tři malé lodě s dvěma galeriemi v patře. Oltář pochází ze zbořeného kostela ve Vídni. Oltářní obraz namaloval rodák z Drážďan Anton Kern. Ukazuje Pannu Marii s dítětem, patrony sv. Václava a sv. Blažeje, a pod nimi hrad s městem Děčín. 1.1.1975 byl kostel na 18 let pro opravy uzavřen.Teprve v devadesátých letech došlo k postupné rekonstrukci celého objektu, elektroinstalace a statického zajištění západní strany střešních krovů, nyní z masivní profilové oceli. Dne 28. září 1992 byl kostel znovuvysvěcen  litoměřickým biskupem Mons. Josefem Kouklem. Velkou opravu prodělaly i zdejší varhany, přenesené v r. 1949 z Teplic. Nástroj pochází z dílny varhanářů Antona a Franze Fellera z roku 1864 z Libouchce. Jedná se o dvoumanuálový stroj s mechanickou trakturou a 18 rejstříky, manuálovou a pedálovou spojkou, intonovaných v barokním slohu. II. manuál (Oberwerk) je uložen v žaluziové skříni.  Nástroj patří k nejzachovalejším Fellerovy dílny. Generální oprava proběhla v roce 2012. Chrámová věž, zakončená cibulovitou kopulí, má postavenu zvonovou stolici, na které jsou zavěšeny dva zvony – velký Vít a menší JanPavel (zvonař Jan Jiří Kühner 1744); a Jesus z 30.let (zvonař Richard Herold). Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_a_Bla%C5%BEeje

Bohoslužby se konají v neděli v 8:00 hod. a pátek v 18:00 hod.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 25. 11. 2017):

18:00
, celý rok, každý týden
Ne
8:00
, celý rok, každý týden

www.farnost-decin.cz

Adresa kostela: 28. října

GPS: 50°46'55.814"N, 14°12'54.526"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Autobusy MHD na linkách 201, 202, 204 a 207.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Záhora

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže - 0.3 km
Děčín, kaple sv. Jiří - zámek - 0.7 km
Děčín-Červený vrch, modlitebna Církve bratrské - 1.1 km
Děčín-Staré Město, sborový dům Církve Křesťanská společenství - 1.2 km
Děčín-Podmokly, kostel Sv. Františka z Assisi - 2.0 km
Děčín-Podmokly, modlitebna Husova sboru - 2.2 km
Děčín-Podmokly, Evangelický kostel - 2.4 km
Děčín-Rozbělesy, kostel sv. Václava - 2.4 km
Děčín-Chrást, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého - zámek - 3.4 km
Ludvíkovice, obecní kaple - 4.6 km