Vratimov, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:05 Zahájení Noci kostelů »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Koncert chrámové scholy GRATIAS DEO
Varhanní hudba a zpěv v průběhu liturgického roku »»»
»»» Moje Noc
21:5522:00 Ukončení Noci kostelů »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Celý program bude provázen varhanní hrou a zpěvem. »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka interiéru kostela včetně sakristie za doprovodu informovaných průvodců
seznámení s historií kostela, obsahem a smyslem bohoslužeb v různých obdobích liturgického roku »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka kůru a varhan s odborným výkladem o historii a fungování nástroje »»»

»»» Moje Noc

Prostor pro ztišení, rozjímání, soukromou modlitbu »»»

»»» Moje Noc

Ukázka farní kroniky »»»

»»» Moje Noc

Výstava bohoslužebných předmětů, současných i historických kněžských ornátů a rouch »»»

»»» Moje Noc

Výstup do zvonice kostela s ukázkou věžních hodin »»»

Informace o kostele:

 

 

 

Kostel sv. Jana Křtitele ve Vratimově  

         Současný chrám byl dostavěn a posvěcen v roce 1806, v těsné blízkosti původního chátrajícího dřevěného kostela, jehož stav byl v té době již natolik špatný, že hrozil zavalením.         O vzniku tohoto dřevěného kostela nemáme žádných zpráv, první zmínka je až z roku 1652. Víme pouze, že byl značně starý, jak podle způsobu stavby, tak podle trámů tesaných sekerou - nebylo použito pily. Byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Zbourán byl v roce 1808.          Zděnému kostelu zůstalo zachováno patrocinium sv. Jana Křtitele. V roce 1886 byly opětovně pořízeny zvony, když předchozí pukly. Větší zvon nesl obraz Blahoslavené Panny Marie a menší sv. Jana Křtitele. Roku 1896 byla pořízena nová křížová cesta a kostelní lavice. Varhany byly postaveny v roce 1898 krnovskou firmou Gebrüder Rieger. Na počátku 40. let 20. století byl pořízen nový kamenný oltář. V roce 2006 byla provizorní dřevěná úprava presbytáře z období po II. vatikánském koncilu nahrazena zbudováním nového obětního stolu, ambonu a dlažby z mramoru.  

 

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 7. 3. 2014):

Út
17:30
, zimní čas, každý týden
18:00
, letní čas, každý týden
St
17:30
, zimní čas, každý týden
18:00
, letní čas, každý týden
17:30
, zimní čas, každý týden
18:00
, letní čas, každý týden
Ne
9:15
, celý rok, každý týden

Adresa kostela: Frýdecká 59/2

GPS: 49°46'31.66"N, 18°18'18.815"E

Návaznost na dopravu:

autobus č. 21 - zastávka "Vratimov náměstí", nebo "Vratimov nádraží" autobus č. 41 - zastávka "Vratimov náměstí", nebo "Vratimov nádraží" autobus č. 81 - zastávka "Vratimov náměstí", nebo "Vratimov nádraží" vlak - železniční stanice "Vratimov"

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Miturová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Vratimov, Husův sbor - 0.5 km
Ostrava-Hrabová, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - 2.6 km
Ostrava-Hrabůvka, kostel Panny Marie, Královny posvátného růžence - 4.0 km
Ostrava-Hrabůvka, Husův sbor - 4.5 km
Ostrava-Radvanice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 5.1 km
Ostrava-Slezská Ostrava, kostel sv. Josefa - 5.7 km
Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Josefa (Don Bosco) - 6.0 km
Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Václava - 6.1 km
Ostrava-Moravská Ostrava, katedrála Božského Spasitele - 6.3 km
Ostrava-Moravská Ostrava, evangelický Kristův kostel - 6.7 km