Proseč u Skutče, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0018:00 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
18:3020:00 Koncert scholy NAŽIVO
Hudební vystoupení ekumenické scholy NAŽIVO. »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Prohlídka věže
Individuální prohlídky věže kostela - rozhled po okolí, odbíjení zvonu. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

VOLNÝ PŘÍSTUP DO VŠECH PROSTOR KOSTELA!
Tradičně mají návštěvníci možnost pohybovat se po celém kostele bez omezení, a to včetně sakristie a kůru. Na věž bude vstup z důvodu bezpečnosti mírně regulován, ale určitě se dostane na všechny zájemce! »»»

Informace o kostele:

Kostel sv. Mikuláše je nejvýznamnější prosečskou památkou a hmotným dokladem o stáří města. Nejstarší písemné doklady o osadě i farním kostele jsou z poloviny 14. století a z této doby také pochází nejstarší zachovaná část dnešního kostela – levá, východní kaple. V letech 1912 - 1913 došlo při řešení potřeby zvětšit bohoslužebný prostor k radikálnímu architektonickému zásahu a starý kostel byl nahrazen novostavbou. Nový kostel byl vybudován kolmo k ose původního a původní gotický presbytář se stal jeho boční kaplí. Do nového kostela se pak vstupuje přes kamennou věž, která rovněž patřila ke starému kostelu (stála od tohoto odděleně), byť narozdíl od gotické kaple pochází pouze z počátku 19. století.  Dalším dochovaným původním prvkem je profilovaný portál, přenesený při stavbě nového kostela do vnějšího zdiva. Novostavba má gotizující vzhled, všechna okna mají tvar lomeného oblouku. Interiér kostela je vymalován monumentálními kresbami podle návrhů Mikoláše Alše. Pieta v západní kapli svaté Ludmily pochází ze 17. století, křížová cesta podél stěn kostela z 18. století. Dodnes dochovaný je i zvon, který kostelu v roce 1725 věnovala šlechtická rodina Trautsonů. Ostatní vybavení kostela je novější, společně s historickými prvky nicméně tvoří esteticky působivý celek. Kostel je zasvěcen sv. Mikuláši, patronu cestujících a obchodníků.

www.farnispolecenstvi.cz

Adresa kostela: Proseč 1

GPS: 49°48'18.108"N, 16°6'59.761"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Roušar

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Předhradí, kostel Panny Marie Sedmibolestné - 8.8 km
Krouna, kostel sv. Michaela archanděla - 10.1 km
Luže-Doly, kostel Zvěstování Panně Marii, Janovičky - 10.7 km
Luže-Košumberk, Paletinská kaple - kaple Čtrnácti svatých pomocníků - 11.0 km
Luže, kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži - 12.9 km
Luže, kostel sv. Bartoloměje - 13.0 km
Skuteč, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 13.3 km
Skuteč, kostel Božího Těla - 13.5 km
Luže-Dobrkov, kostel Sv. Rodiny - 16.3 km
Raná, kostel sv. Jakuba Staršího - 16.3 km