Bojanov, kostel sv. Víta

Program Noci kostelů 25. května 2018

20:0023:00 Farní kavárna
možnost občerstvení na faře během celého večera »»»
»»» Moje Noc
20:0023:00 Volná prohlídka kostela
komentovaná na požádání »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Jak se žije za zdmi kláštera??
Přednáška o životě v klášteře. Jak se do kláštera dostat, jaký je zde denní program, co řeholníci běžně řeší a dělají....a cokoli vás bude v diskuzi zajímat... »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Svatými prochází světlo... a to do slova...
Okna v našem kostele jsou již 100 let! Dívali jste se na ně někdy detailněji? Víte, kdo na nich je zobrazen a kdo je věnoval? Tak toto je nabídka pro vás! »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Ztišení za zvuků varhan »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Farní kostel sv. Víta v Bojanově je dominantou krásného údolí řeky Chrudimky. Dle místních pověstí měl být postaven na jiném místě. Poprvé byl písemně zmíněn v roce 1350, kdy jej arcibiskup Arnošt z Pardubic v postupní listině postupuje biskupství litomyšlskému a kláštěru vilémovskému spolu s farními kostely ve Světlé a v Heřmani, na což bylo vydáno v roce 1401 papežské potvrzení. Fara byla v Bojanově založena v roce 1349. Vedle kostela je dřevěná zvonice vystavěná při původním kostele, ve které byly 4 zvony. Dva velké byly z r. 1510, třetí poledník z r. 1699 a čtvrtý neznámé datace. Do dnes se zachovaly pouze 2 zvony. Kostel roku 1730 do základů vyhořel a byl v témže roce znovu vystavěn v barokním slohu Josefem Františkem ze Schönfeldu. Jedná se o jednolodní chrám, loď je zaklenuta valenou klenbou. Presbytář kostela je zdoben freskami s výjevy ze svatovítské a svatováclavské legendy z let 1730-1750. V kostele se nachází hlavní oltář zasvěcen sv. Vítu, dále boční oltáře Matky Boží, sv. Tomáše a sv. Anny. Po levé straně je kazatelna - krásná řezbářská práce. V prostřed kostela je velkou deskou kryt vstup do krypty. V Božím hrobě je umístěn původní hlavní oltář. Na kůru se nachází dvoumanuálový mechanický zásuvkový nástroj z roku 1809 od  Ignáce Horáka. Jedná se pravděpodobně o jediný zachovalý nástroj tohoto varhanáře. Mimořádností Bojanova je kostnice. V roce 1783 bylo zakázáno výnosem císaře pohřbívat v centrech obcí a tak vznikl nový hřbitov nad Bojanovem.  Většina pozůstatků zemřelých byla přesunuta pozůstalými na nový hřbitov, o některé hroby již nikdo nejevil zájem. Při úpravě okolí kostela byly kostry exhumovány. Ty, které byly ve špatném stavu byly loženy do jedné z kostnic na kostelem, která je kompletně zazděna. Kosti v lepším stavu byly očištěny, zakonzervovány a srovnány do druhé kostnice. Ta se otevírá právě jen o Noci kostelů.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 31. 5. 2017):

St
18:00
, celý rok, každý týden, společné nešpory
Čt
18:00
, celý rok, každý týden, v zimním období v 17 hodin
Ne
8:00
, celý rok, každý týden

www.farnostliciborice.wz.cz

GPS: Loc: 49°50'39.986"N, 15°42'31.507"E

Návaznost na dopravu:

Bojanov je celkem dobře dostupný večerními autobusy z Chrudimi, zpět se ale budete muset vydat pěšky. Ideální je tedy doprava autem. Bojanov leží cca 4 km od Seče a 8 km od Nasavrk na silnici číslo 337.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Honzíček

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Vápenný Podol, kostel sv. Václava - 6.7 km
Heřmanův Městec, kostel ČCE - 11.5 km
Heřmanův Městec, kostel CČSH - 11.5 km
Heřmanův Městec, kostel sv. Bartoloměje - 11.5 km
Trhová Kamenice, kostel sv. Filipa a Jakuba - 13.2 km
Chrudim, Husův sbor CČSH - 13.9 km
Chrudim, kostel sv. Kateřiny - 14.0 km
Chrudim, kostel Českobratrské církve evangelické - 14.2 km
Chrudim, modlitebna Církve bratrské - 14.3 km
Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 14.4 km