Litomyšl, kostel Rozeslání svatých apoštolů

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0017:30 EKUMENICKÉ ZAHÁJENÍ LITOMYŠLSKÉ NOCI KOSTELŮ-KOSTEL NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE »»»»»» Moje Noc
17:3018:10 ZOOM - vernisáž výstavy Domova dětí a mládeže v Litomyšli »»»»»» Moje Noc
18:0023:00 výstava prací z kurzů a kroužků DDM v Litomyšli »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

dětská celovečerní ekumenická hra: "Sedm posledních vět Pána Ježíše na kříži" »»»

»»» Moje Noc

Pošta do nebe
Chcete Pánu Bohu něco vzkázat? Poděkovat, poprosit nebo cokoli jiného? Napište to na lísteček a vhoďte do sklenice. Vaše vzkazy nebude nikdo číst. Přineseme je během nedělní mše v obětním průvodu, položíme na oltář a pomodlíme se za jejich vyslyšení. »»»

Informace o kostele:


Nástin historie špitálského kostela

Toulovcovo (Špitálské) náměstí vzniklo na pravděpodobně nejdříve osídleném místě Litomyšle pod někdejším hradem. Označení Špitálek připomíná, že zde nejpozději od pol. 14. století stál špitál, útulek pro zchudlé, nemocné a staré. V roce 1407 učinil Vavřinec Toulovec z Třemošné, litomyšlský měšťan s velkými majetky v okolních vsích, nadaci, která byla krátce poté potvrzena králem Václavem IV. a zajistila špitálu faktickou ekonomickou existenci. Se jménem Toulovcovým byly spojeny četné pověsti o tom, že byl loupežným rytířem, který pamatoval na chudé. Pro svou družinu na koních měl prý úkryt v skalních jeskyních a slujích za Budislaví a Jarošovem.

Krátce po založení špitálu nejspíš vznikl i špitální kostel, dnes kostel Rozeslání sv. Apoštolů. Kostel je pravděpodobně nejstarším dochovaným sakrálním prostorem v Litomyšli a předčí tedy o několik let i proboštský kostel Povýšení sv. Kříže. Kostel mnohokrát vyhořel a byl devastován - zejména za husitských bojů a pak při náboženských neshodách v první polovině 17. století. Byl také několikrát upravován, zejména po požárech 18. století. Velká romantická úprava a dostavba kruchty a věže do dnešní podoby proběhla v letech 1838-1842, tehdy byl také zrušen špitál i s nedaleko stojícím špýcharem a od té doby je kostel samostatně stojící.

V kostele je zachovaná gotická žebrová klenba a další gotické prvky jako např. kružba středního okna. Mobiliář, v současnosti uložený v prostorách litomyšlského proboštství, je novodobý, převážně z 19. a 20. století.  

Život kostela v současnosti

Kostel Rozeslání sv. Apoštolů je pravidelně užíván římskokatolickou církví pro konání nedělních mší svatých pro rodiny s dětmim, výjimečně se zde slaví i pravidelné všednodenní bohoslužby. V době adventní našly v tomto krásném sakrálním prostoru své místo i dnes už tradiční každoroční výstavy Betlémářů Litomyšlska.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 1. 2. 2015):

Ne
10:15
, ve školním roce, každý týden, Mše svatá pro rodiny s dětmi (Kašpárek)

http://www.farnostlitomysl.cz/

Adresa kostela: Toulovcovo náměstí

GPS: 49°52'17.1887999998846"N, 16°18'42.8267999998849"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Klára Chadimová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Litomyšl, Husův sbor - 0.0 km
Litomyšl, kostel Povýšení Svatého Kříže - 0.2 km
Litomyšl, kostel sv. Anny - 0.5 km
Litomyšl, Nový kostel Sboru Církve bratrské - 0.7 km
Čistá, kostel sv. Mikuláše - 5.0 km
Dolní Újezd, kostel sv. Martina - 7.8 km
Morašice, kostel sv. Petra a Pavla - 8.3 km
Svitavy, sborový dům Českobratrské církve evangelické - 19.4 km
Svitavy, kostel Navštívení Panny Marie - 20.3 km