Litomyšl, kostel Povýšení Svatého Kříže

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0017:30 EKUMENICKÉ ZAHÁJENÍ LITOMYŠLSKÉ NOCI KOSTELŮ-KOSTEL NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE »»»»»» Moje Noc
18:0018:30 kytarové chvály »»»»»» Moje Noc
18:0021:00 starodávné pečení hostií
Pečení hostii bude probíhat v blízkosti kostela nebo na farní zahradě »»»
»»» Moje Noc
18:0023:00 KAPLE SVATÉ MARKÉTY: prostor ke ztišení a modlitbě, možnost zhlédnout křížovou cestu paní Ludmily Jandové »»»»»» Moje Noc
18:3019:30 fotokoutek s fotografkou »»»»»» Moje Noc
19:0020:00 krátké povídání o varhanách + koncert »»»»»» Moje Noc
21:0021:30 prezentace restaurovaných barokních skříní v sakristii »»»»»» Moje Noc
21:3022:00 komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
22:3023:00 příběh čaje s ochutnávkou
Ochutnávka bude probíhat v podloubí mezi farou a kostelem. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

dětská celovečerní ekumenická hra: "Sedm posledních vět Pána Ježíše na kříži" »»»

»»» Moje Noc

otevřená věž
Chcete mít Litomyšl jako na dlani? Navštivte věž kapitulního kostela »»»

»»» Moje Noc

promítání fotografií »»»

»»» Moje Noc

výstava liturgických předmětů s případným komentářem
ciborium, monstrance, pluviál, ornát.... nevíte co je co a k čemu se to používá?? Zastavte se v sakristii kostela a ministranti vám o tom popovídají. »»»

»»» Moje Noc

Pošta do nebe
Chcete Pánu Bohu něco vzkázat? Poděkovat, poprosit nebo cokoli jiného? Napište to na lísteček a vhoďte do sklenice. Vaše vzkazy nebude nikdo číst. Přineseme je během nedělní mše v obětním průvodu, položíme na oltář a pomodlíme se za jejich vyslyšení. »»»

Informace o kostele:


Proboštský chrám Povýšení sv. Kříže tvoří bezesporu jednu z dominant města Litomyšle. Snad nikdo si nedovede představit siluetu města bez věže farního kostela, který na Litomyšl shlíží již přes 600 let.

Stručná historie proboštského kostela

Dnešní proboštský, kapitulní a farní kostel Povýšení sv. Kříže vznikl původně jako kostel augustiniánského kláštera, který byl v roce 1356 založen tehdejším litomyšlským biskupem, kancléřem Karla IV., Janem II. ze Středy. Stavba kostela a konventu začala brzy poté a byla dokončena roku 1378.

Po obsazení Litomyšle husity a zániku kláštera byla ke kostelu v r. 1428 přenesena fara od kostela sv. Klimenta v hradním okrsku a dosvadní klášterní kostel se tak stává kostelem farním. Na zničený konvent upomínají dnes už jen odkryté oblouky křížové chodby na jižní straně kostela, gotická kaple sv. Josefa s freskovou výzdobou, unikátní sakristie s dodnes dochovanou gotickou výmalbou a nejspíš i presbytář kaple sv. Markéty, dnes včleněné do budovy proboštského úřadu.

Kostel mnohokrát vyhořel. Při požáru v roce 1560 byla stržena poničená původní klenba a nákladem Marie Manrique de Lary pořízeno zaklenutí nové, o něco nižší. Jejím dílem je rovněž západní (hlavní) předsíň kostela s renesančním portálem. Oproti tomu jižní předsíň (od budovy proboštství) byla vystavěna Kostky z Postupic již v r. 1525.

Velká část vybavení kostela je ze druhé poloviny 18. století. Hlavní oltář byl postaven v roce 1767, sochařskou výzdobu provedli František Pacák a Jiří Pacák ml., oltářní obraz Povýšení sv. Kříže pak namaloval Ignác Raab.

Barokní budova děkanství (dnes proboštství, resp. kapitula) byla podle návrhu litomyšlského architekta Jiřího Béby postavena v letech 1758-1763 a dodnes upoutá pozornost svým velkolepým pojetím.

Na konci 19. století byl kostel v několika etapách částečně regotizován, mj. za účasti architekta Františka Schmoranze, a získal tak v hlavních rysech svou dnešní podobu (novogotická je i část dnešního mobiliáře, např. kazatelna z r. 1900). Návrhy počítající s mnohem radikálnější přestavbou nebyly naštěstí uskutečněny a chrám Povýšení sv. Kříže tak zůstal významnou a cennou památkou, kde se mísí původní cenné gotické prvky s barokem, ale i pro sakrální stavby v našem prostředí nepříliš obvyklou renesancí.

Význam chrámu byl potvrzen, když při něm byla v roce 1994 - při příležitosti 650. výročí vzniku litomyšlského biskupství - založena kolegiátní kapitula. V květnu 2000 bylo také po téměř dvouleté práci požehnáno novým, prvotřídním varhanům, které byly koncipovány tak, aby umožňovaly interpretaci hudby všech stylových období. Jsou jedním z největších nástrojů ve východních Čechách.

Současnost kostela

Kostel slouží jako hlavní farní chrám, ve kterém se litomyšlští katolíci shromažďují k pravidelným i mimořádným mším svatým. Jedná se tedy o srdce života místního farního společenství, a to již od doby pohusitské. V kostele se rovněž pořádají koncerty nejrůznějšího druhu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 30. 1. 2015):

Po
7:30
, celý rok, každý týden, farní kaple sv. Markéty
17:45
, celý rok, každý týden, farní kaple sv. Markéty
Út
7:30
, celý rok, každý týden, farní kaple sv. Markéty
17:45
, celý rok, každý týden, farní kaple sv. Markéty
St
7:30
, celý rok, každý týden, farní kaple sv. Markéty
17:45
, celý rok, každý týden, farní kaple sv. Markéty
Čt
7:30
, celý rok, každý týden, farní kaple sv. Markéty
17:45
, celý rok, každý týden, farní kaple sv. Markéty
7:30
, celý rok, každý týden, farní kaple sv. Markéty
17:45
, celý rok, každý týden, farní kaple sv. Markéty
So
7:30
, celý rok, každý týden, farní kaple sv. Markéty
15:30
, celý rok, každý týden, s nedělní platností, litomyšlská nemocniční kaple
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
10:15
, celý rok, každý týden
17:45
, celý rok, každý týden

http://www.farnostlitomysl.cz/

Adresa kostela: Šantovo nám. 183

GPS: 49°52'14.559"N, 16°18'49.501"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Klára Chadimová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Litomyšl, kostel Rozeslání svatých apoštolů - 0.2 km
Litomyšl, Husův sbor - 0.3 km
Litomyšl, kostel sv. Anny - 0.3 km
Litomyšl, Nový kostel Sboru Církve bratrské - 0.5 km
Čistá, kostel sv. Mikuláše - 4.9 km
Dolní Újezd, kostel sv. Martina - 7.9 km
Morašice, kostel sv. Petra a Pavla - 8.5 km
Svitavy, sborový dům Českobratrské církve evangelické - 19.2 km
Svitavy, kostel Navštívení Panny Marie - 20.1 km