Choceň, kostel sv. Františka Serafínského

Program Noci kostelů 25. května 2018

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Historie kostela:
První zmínky o choceňském kostelu pocházejí z poloviny 14. století. Konkrétně je kostel uváděn jako farní k roku 1350 v popisu pražské diecéze. Z původního dřevěného kostela se nic nedochovalo, protože v průběhu času třikrát vyhořel (v letech 1602, 1659 a 1725).
Nynější kostel byl postaven v rozmezí let 1728-1733 ze jmění kostelů filiálních a z příspěvků dobrodinců, zejména hraběte Štěpána Viléma Kinského a pražského arcibiskupa hraběte Ferdinanda Khuenburga, který věnoval ze solné kasy 1500 zlatých.

Patron kostela:
Svatý František Serafinský, známější pod jménem z Assisi (1182-1226) – mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů a mystik. Svátek má 4. října.

Architektura kostela:
Kostel je tradičně orientován od západu (vchod) směrem k východu (oltář), neboť druhý příchod Krista v Soudný den má přijít z východu. Kostel má přijímat první a poslední sluneční paprsky. Jednolodní obdélníková stavba s výrazně vystupující příčnou lodí, užším segmentovým uzavřeným presbytářem a oktagonální sakristií, připojenou v ose. Hlavní průčelí, průčelí příčné lodi i závěru ukončeny vysokými volutovými (spirálovitý motiv) štíty. Vnitřek lodi členěn vtaženými přízedními pilíři, vytvářejícími řadu mělkých výklenkových kaplí, z nichž východní jsou širší a hlubší. Loď sklenuta valenou klenbou s lunetami, křížení v příčné lodi kupolí, navenek se neuplatňující, na pendentivech (trojúhelníková výseč). V západní části lodi kruchta se zprohýbaným parapetem na segmentovém oblouku.

http://www.chocen.farnost.cz/

GPS: 50°0'6.300"N, 16°13'21.973"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Anežka Pavlišová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Skořenice, kostel sv. Maří Magdalény - 3.1 km
Brandýs nad Orlicí, sbor Komenského ČCE - 6.6 km
Vysoké Mýto, kostel Nejsvětější Trojice - 8.4 km
Vysoké Mýto, kostel sv. Vavřince - 8.5 km
Vraclav, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 14.5 km
Ústí nad Orlicí, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 18.5 km
Česká Třebová, modlitebna Církve bratrské - 25.1 km
Česká Třebová, kostel sv. Jakuba - 26.0 km