Vysoké Mýto, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:0019:30 Koncert Sborečku »»»»»» Moje Noc
19:0022:30 kostel nasvícen svíčkami, prostor ke ztišení a modlitbě, vystavená Nejsvětější svátost, meditační hudba »»»»»» Moje Noc
20:0021:00 mše sv. za Petra Brandla a jeho rodinu, vystavení Nejsvětější svátosti »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel Nejsvětější Trojice se nachází v Městské památkové zóně na tzv. bývalé Kněžské zahradě a bývalém hřbitově, dnes Jungmannovy sady.

Byl postaven v r. 1543 mistrem Blažejem z Litomyšle a rozšířen v r. 1592 mistrem Trebkem. Po třicetileté válce byl opraven a západní štít zbarokizován. Kostel nemá věž, zato je typický vysokým barokním štítem s portálem od pardubického sochaře Vlčka.                

Zpráva o založení kostela Nejsvětější Trojice je dochována na pískovcové desce. Poslední větší úprava byla provedena v r. 1903.

Kněžiště chrámu připomíná poslední dobu gotiky, chrámová loď byla barokně zrestaurována. Pod obrazem na hlavním oltáři se nachází nejstarší obraz Vysokého Mýta  z 1. poloviny 18. století /dočasně umístěn v muzeu/.

V lodi je pískovcový náhrobek s nápisem, že je zde pochována dcera Urozeného Pána Jana Milewinského z Szonowa. Pod nápisem jsou 2 erby: Jana Milewinského – sova na ratolesti, a Lidmily z Mečkova – zkřížené meče. Potomci Pánů z Mečkova po přeslici byli v 16. století majiteli domů ve Vysokém Mýtě.

Poslední oprava vnějšího pláště proběhla v letech 1994 – 2000, kdy jako poslední byly provedeny vnitřní kanálky. V r. 1999 proběhl v kostele restaurátorský průzkum, při kterém byla objevena za hlavním oltářem část středověké malby a část malovaného rámu. V lodi kostela bylo nalezeno původní gotické okno ve výšce cca 7m přímo nad fragmenty nástěnných  (jedná se patrně o malovaný epitaf).

http://www.katolik.vmyto.cz/

GPS: 49°57'2.97"N, 16°9'40.84"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Radka Terezie Blajdová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Vysoké Mýto, kostel sv. Vavřince - 0.3 km
Vraclav, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 7.8 km
Choceň, kostel sv. Františka Serafínského - 8.4 km
Skořenice, kostel sv. Maří Magdalény - 10.6 km
Brandýs nad Orlicí, sbor Komenského ČCE - 14.2 km
Ústí nad Orlicí, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 24.9 km
Česká Třebová, modlitebna Církve bratrské - 29.9 km
Česká Třebová, kostel sv. Jakuba - 30.9 km