Olomouc, Husův sbor

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:15 Fanfáry na schodech
Protože nemáme zvony, uvitáme první návštevníky fanfárami. Zesťový soubor ZUŠ Iši Krejčího. »»»
»»» Moje Noc
18:3019:00 Komentovaná prohlídka
Zajímavosti a zvláštnosti sakrální nekatolické architektury. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Koncert na osmnácti strunách
Kytarové trio. Žáci ze ZUŠ Iši Krejčího pod vedením p. uč. Ivo Šauera »»»
»»» Moje Noc
19:0019:45 O princezně Rozmařilce - loutkové představení
Pohádka pro děti, ve farním sálku. »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Komentovaná prohlídka
Liturgický oděv a bohoslužebné přredměty »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Smíšený pěvecký sbor Uničov
Koncert pěveckého sboru. Skladby z duchovní tvorby klasických i moderních autorů. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Komentovaná prohlídka
Prach jsi a v prach se navrátíš - kolumbárium a pohřeb žehem »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Duchovní písně a árie pro varhany a zpěv
Díla z klasické varhanní tvorby v podání regenschori Husova sboru Jitky Křivánkové »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Komentovaná prohlídka
Královský nástroj, z čeho se skládá a jak se na něj hraje. »»»
»»» Moje Noc
22:0023:00 Nezvladatelný buřič - Jeroným Pražský
Hraný dokument z produkce ČT o opomíjené postavě našich dějin, kterou ztvárnil husitský duchovní Martin Chadima. Projekce dokumentu ve sboru »»»
»»» Moje Noc
23:0023:05 Závěrěčná modlitba a požehnání.
Modlitba za všechny poutníky a návštěvníky a poděkování za Noc kostelů. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Imprese ve stvoření
Výstava obrazů "kontemplativních krajin" zachycující prolínání Stvořitelského díla i ruky člověka, z atelieru litovelského faráře Vlastimíra Haltofa. Expozice je umístěna v hlavních prostorách Husova sboru.. »»»

»»» Moje Noc

Kolumbárium
Zpřístupnění prostor pod sborem, kde jsou v naději ve vzkříšení pochováni naši blízcí. »»»

»»» Moje Noc

Vyhlídka z věže
Pro milovníky pohledů na Olomouc z ptačí perspektivy. Výstup na věž je možný pouze do setmění. »»»

Informace o kostele:

Husův sbor církve československé husitské je trojlodní bazilika se zvonicí umístěnou asymetricky. Hlavní prostora modlitebny se nachází ve zvýšeném přízemí. Přístupná je monumentálním schodištěm se šesti sloupy s hlavicemi. Celý chrám je završen kopulovou neckovitou střechou s lucernou a věžičkou. Vstupní část i apsidy jsou půlkruhově ukončené. V zadní části kostela je věž zakončená kalichem, umístěná asymetricky k tělesu chrámu. Chrám byl postaven v letech 1924-1926. Projekt vypracoval olomoucký architekt Hubert Aust.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15. 4. 2016):

Ne
10:00
, celý rok, každý týden, 1. neděle v měsíci dětská bohoslužba

www.husuvsborolomouc.cz/Kontakt.html

Adresa kostela: U Husova sboru 538

GPS: 49°35'52.302"N, 17°14'49.522"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jaroslav Křivánek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Olomouc, dominikánský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 0.4 km
Olomouc, kostel sv. Mořice - 0.5 km
Olomouc, kaple sv. Jeronýma - 0.6 km
Olomouc, modlitebna Bratrské Jednoty baptistů - 0.8 km
Olomouc, kaple sv. Jana Sarkandra - 0.8 km
Olomouc, kaple Panny Marie Bolestné na Církevním gymnáziu Německého řádu - 0.8 km
Olomouc, kostel sv. Michala - 0.9 km
Olomouc, kaple Božího Těla - 0.9 km
Olomouc, kostel Zvěstování Páně-kapucínský - 1.0 km
Olomouc, kostel Panny Marie Sněžné - 1.0 km