Útvina-Přílezy, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 25. května 2018

10:0017:00 Dobrovolná brigáda na hřbitově a prohlídka kostela
Úklid hřbitova, očištění náhrobků, uložení fragmentů křížů a poškozených náhrobních desek. Možnost prohlídky kostela a společné setkání a diskuse nad využitím kostela. »»»
»»» Moje Noc
18:0020:00 Tomáš Poláček - Stopem po Africe
Vtipné povídání a prezentace snímků reportéra, který svým posledním stopem napříč Afrikou završil své stopařské putování kolem světa. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel cisterciáckého typu se zachovanou dispozicí, obvodovým zdivem a sakristií. Kostel barokně přestavěn v 18. století. Jednolodní, obdélníkovitý, s obdélníkovitým presbytářem s taktéž obdélníkovou sakristií po severní straně. Vnějšek je nečleněný, v závěrové stěně presbytáře, úzké, mírně hrotité románské okno v oboustranné špaletě. V lodi jsou vysoká, polokruhovitě zakončená okna. Portál kostela v západní fasádě kostela polokruhovitý, zakončený na valbové střeše hranolovitou zvonicí s cibulovitou střechou. Tato zvonice již dnes neexistuje, pravděpodobně byla stržena při opravách střechy v sedmdesátých letech 20. století.

Presbytář plochostropý, stěny jsou členěny lizénami. Nad sakristií barokní oratoř.

Podle autora knihy Umělecké památky Čech patřil do zařízení kostela hlavní oltář z 2. poloviny 18. století, portálový, sloupový s bádenským a saským znakem na vyřezávaných křídlech s obrazem sv. Bartoloměje a kopií obrazu Panny Marie Pomocné v nástavci. V lodi velká žulová nádoba (křtitelnice) datovaná do roku 1800. Dále byl v interiéru kostela obraz sv. Jana Nepomuckého a sv. Anny vyučující Pannu Marii z 2. poloviny 19. století. V sakristii byl dřevěný krucifix z 18. století s N. Trojicí ve vrcholu a několik lidových sošek z 19. století. Dnes je kostel prázdný.

Před kostelem se nachází boží muka signovaná do roku 1828 se sloupem na podstavci, kovaný kříž, který tu původně stál byl nahrazen r. 1903 křížem litým.

Dnes je kostel ve velmi špatném stavu. Vlastník Římskokatolická farnost Toužim postupně obnovuje šindelovou střechu kostela. 

V současné době společně s vlastníkem o kostel a bližší okolí pěčuje ZO ČSOP Alter meles. Facebookové stránky o záchraně kostela a webové stránky

https://www.kostelprilezy.cz

GPS: 50°5'25.345"N, 12°56'28.412"E

Návaznost na dopravu:

Doprava pouze individuální.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václav Lupínek

Mapa: