Hrob, kostel sv. Barbory

Program Noci kostelů 25. května 2018

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Kostel je jednolodní s trojboce zakončeným presbytářem, s obdélnou sakristií na severní straně, s přístavkem na jižní straně a s hranolovou věží nad západním průčelím. Západní průčelí je upraveno pseudogoticky. Na jižní straně lodi je původní pozdně gotický portál. Nachází se zde hrotitá okna s plaménkovými kružbami. Presbytář má síťovou klenbu s maltovými žebry. Triumfální oblouk je půlkruhový s římsou. Loď má v klenbě pět nestejně širokých polí křížové klenby bez žeber. Do dvou západní polí klenby je vestavěna kruchta, která je podklenutá českými plackami. Vybavení - zařízení kostela je převážně pseudogotické, pocházející z doby úpravy kostela. Obraz Krista před Pilátem je z roku 1628. Oltářní obraz je dílem Václava Vavřince Reinera. V sakristii je pozdně gotická křtitelnice. Zvony - v průčelní západní věže se nachází zvon z roku 1587 od Wolfa Hilgera a zvon z roku 1874 od Julia Herolda. V minulosti je zde doložen ještě zvon z roku 1640 od Zachariáše Hilgera, který se dnes nachází v klášteře v Oseku, zvon z roku 1792 od Josefa Pitschmanna a blíže neznámý zvon z roku 1760. V západním okně věže se nacházejí dva litinové hodinové cymbály.

Adresa kostela: Tržní náměstí14

GPS: 50°39'23.745"N, 13°43'21.513"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hanzlíková Kamila

Mapa: