Držovice, filiální kostel sv.Floriána

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0022:00 Držovice filiální kostel sv. Floriána
Římskokatolická farnost Prostějov-Vrahovice Vás zve v pátek 25. května 2018 do filiální kaple sv. Floriána na ulici SNP v Držovicích na akci NOC KOSTELŮ. Program: 18:00 Mše svatá 19:00 Volná prohlídka a seznámení s historií kaple 22:00 Závěr »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

prostejv.sdb.cz

Adresa kostela: SNP

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Františka Jana Kreplova