Držková, kaple sv. Václava

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0019:05 Hlas zvonů
Hlas zvonů držkovské kapličky nad dědinů »»»
»»» Moje Noc
18:0021:00 Výstava
Výstava plánů a fotografií »»»
»»» Moje Noc
18:3018:35 Modlitba k sv. Václavovi
Společná modlitba k sv. Václavovi »»»
»»» Moje Noc
18:3018:45 Družina sv. Václava
Vystoupení dětí z MŠ Držková »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Kašavská schola
Vystoupení schóly z Kašavy »»»
»»» Moje Noc
20:1520:55 Kašavští chlapi
Vystoupení mužského pěveckého sboru "Kašavští chlapi" »»»
»»» Moje Noc
20:5521:00 Rozloučení
Ukončení programu Noci kostelů v Držkové. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 Obec Držková patřila od počátku do kašavské farnosti. Po jejím zániku spadala střídavě pod Fryšták, Štípu a Slušovice. Až po obnovení farnosti v Kašavě, se stala znovu její součástí.

 Podle legendy byl dnes již v zaniklé obci Horní Držková (naposledy zmiňované r. 1466)  kostel sv. Marka, který se však s celou obcí propadl do země, ale jeho zvony je možné o tomto svátku zaslechnout z jejich hlubin.

Držková kostel nikdy neměla a tak část obyvatel evangelického vyznání docházeli do Hošťálkové a římskokatolíci do Kašavy.

V roce 1930 za P. Josefa Klečky se rozhodli obyvatelé postavit ve středu obce kapli zasvěcenou sv. Václavovi, která vznikla na připomínku svatováclavského jubilea z darů dobrodinců. Na všechny dárce a dobrodince je pamatováno při mších svatých zde sloužených.

Kaple byla posvěcena 31.srpna 1930.

V roce 1975 byla provedena pod dozorem P. Antonína Andrýska velká oprava kaple – a to narovnání věže, která se odkláněla, došlo k výměně střešní krytiny a venek kaple byl opatřen novou omítkou. Zednické práce prováděl zedník Ferdinand Lukovský. Pomocné práce vykonali členové MO – ČSL.

V roce 1996 byly do kaple pořízeny nové lavice. Částku 10.400,- zaplatila obec.

V roce 1998 byly v kapličce a okolí provedeny velké úpravy. Před kaplí byla položena nová dlažba, vyroben nový plot. Provedla se také výměna vchodových dveří.  Na čelní stěnu věže nad vchodové dveře,  byla nainstalována mozaika Panny Marie. Toto dílo z velké části financoval p. Jaroslav Šarman.

Současně byl také ke kapli přemístěn kříž, který stával na dolním konci obce.

Křížovou cestu daroval do kaple P. Antonín Andrýsek.

Vyřezávaný betlém s figurkami ve valašských krojích byl do kaple darován z kašavského kostela.

Další provedené práce a nové zařízení v poslední době:

  • 2007 zakoupeno 15ks stoliček
  • 2010 malování vnitřních prostor kaple u příležitosti oslavy 80.výročí vysvěcení kaple (provedl p. Aleš Roháček)
  • 2010 zakoupen nový koberec
  • 2010 vyrobeny 2ks nových regálů
  • 2012 přečalounění 15ks stoliček (provedl Jarek Maršálek)
  • 2013 na turzovce byl zakoupen nový kříž na oltář – tento byl posvěcený 23.11. 2013 na svátek Krista Krále
  • 2015 vyroben malý stolek (vyrobil a daroval Petr Vysloužil)
  • 2015 provedeno nové odvodnění kolem kaple a oprava dlažby. Práce provedl Josef Minařík z Kašavy za pomoci obecních zaměstnanců z Držkové. O náklady se podělila farnost, obec a různí dárci z obce.
  • 2018 celková vnější rekonstrukce kaple (oprava střechy, krovů a vnitřní výmalba), kterou vedl starosta obce Ing. Jan Chudárek
  • 2018 pořízení Relikviáře 12 evropských svatých panovníků, včetně ostatků knížete české země sv. Václava

                                                    

V kapli jsou mše sv. slouženy příležitostně. Pravidelně je sloužena slavnostní mše sv. vždy na svátek sv. Václava, při držkovských hodech a to vždy za velké účasti místních i přespolních farníků.

V posledních letech se stává tradicí otevírat kapli také po ‘‘Živém Betlému‘‘. Jedná se o představení, které se pořádá vždy 25.12. před hasičskou zbrojnicí.

V současné době stavba prochází jednou z největších stavebních úprav za dobu své existence. Nemůže se tudíž plně pochlubit svou vnitřní výzdobou. Za to nabízí nevšední poholed na  na odkryté konstrukce zdí a střechy, které dokládají um a zručnost naších předků. Přichystaná výstava jak původních, tak i současných plánů a fotografií kaple dokumentuje stavební vývoj a úpravy tohoto držkovského svatostánku. K vidění je také velký původní obraz a demontovaná současná mozaika Panny Marie Svatohostýnské, jejíž vyobrazení bylo vždy umístěno na průčelí věže kapličky.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 6. 4. 2016):

Ne
10:30
, nepravidelně, nepravidelně

GPS: 49°19'10.166"N, 17°47'9.777"E

Návaznost na dopravu:

Do Držkové se dostanete autobusovou dopravou spojující Fryšták a Bystřici pod Hostýnem.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jan Mach

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Kašava, kostel sv. Kateřiny - 2.1 km
Vlčková, kaple sv. Martina - 2.5 km
Zlín-Velíková, kaple sv. Cyrila a Metoděje - 5.0 km
Slušovice, kostel Narození sv. Jana Křtitele - 7.4 km
Zlín-Štípa, kaple Kristova vzkříšení - 9.1 km
Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie - 9.4 km
Zlín-Štípa, starý gotický kostel - 9.6 km
Zádveřice-Raková, evangelický kostel - 10.6 km
Fryšták, kostel sv. Mikuláše - 11.3 km
Vizovice, kostel sv. Vavřince - 12.3 km