Lhota pod Radčem, kostel sv. Filipa a Jakuba

Program Noci kostelů 25. května 2018

20:4500:00 Příjezd poutního autobusu z Drahoňova Újezda »»»»»» Moje Noc
20:5021:10 O historii a vybavení kostela - Dr. Jana Bělová »»»»»» Moje Noc
21:1021:30 Vystoupení Dua Arioso: Iva Mužová (klávesy, zpěv), Zdeňka Krauslová (zpěv) »»»»»» Moje Noc
21:3500:00 Odjezd poutního autobusu zpět do Rokycan »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Historie kostela sv. Filipa a Jakuba je známa od poloviny 14. století, gotická stavba však byla spolu se vsí vypálena během třicetileté války. Kostel se dočkal obnovy až na samotném konci 18. století. Kolem r. 1800 byl vystavěn do dnešní podoby v pozdním baroku s využitím zdiva původní gotické stavby. Masivní hranolová věž přiléhající od severu k presbytáři pochází z 1. poloviny 16. století. Kostel na rozlehlé svažité návsi je jednolodní stavba s obdélnou předsíní při jižní a západní straně lodi. Ve věži se v patře nad sakristií nachází oratoř, která se polokruhovým obloukem otevírá do presbytáře. Vnitřní zařízení, především hlavní oltář, dva boční a kazatelna, je historizující z poloviny 19. století. Starší je barokní socha sv. Anny ze 17. století a obraz sv. Jana Nepomuckého v rokokovém rámu z 2. poloviny 18. století.

 

 

 

 

 

www.farnostzbiroh.cz

GPS: 49°49'34.924"N, 13°42'34.052"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jindřich Fencl

Mapa: