Kutná Hora, katedrála sv. Barbory

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:0019:30 Symbolika chrámu na vlastní kůži
netradiční prohlídka sakrálního prostoru »»»
»»» Moje Noc
19:0023:00 Výstava liturgické módy - v sakristii chrámu »»»»»» Moje Noc
20:0021:00 Varhany a píšťaly promlouvají - Viktor Darebný »»»»»» Moje Noc
20:0022:00 Empory chrámu sv. Barbory - prohlídka »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 Prohlídka varhan - komentovaná prohlídka »»»»»» Moje Noc
22:0023:00 Varhany a píšťaly promlouvají - Viktor Darebný »»»»»» Moje Noc
23:0023:45 Ticho kostela promlouvá - příležitost ke ztišení, modlitbě a meditaci »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Chrám byl vždy symbolem města, hrdostí Horníků a dodnes zůstává nejznámější kutnohorskou stavbou. Kostel je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě. Kostel se stal výrazem někdejšího bohatství a moci města.

Chrám byl založen v roce 1388 na náklad patricijských kutnohorských rodů. Podnět k jeho stavbě dalo však Bratrstvo Božího těla, založené v roce 1384, od té doby probíhaly také sbírky ve prospěch stavby.

V počátečním období zde pracovala stavební huť ovlivněná Petrem Parléřem. Nejstarší část byla dokončena do roku 1392, jedná se o 8 ochozových kaplí. Počátkem 15. století bylo trojlodí změněno v pětilodí. Po dobu husitských válek /po 1420/ byla stavba na 60 let přerušena. Až koncem 15. století pokračuje mistr Hanuš klenbou ochozu a stavbou triforia. 1499 uzavřel mistr staroměstské školy pražské Matouš Rejsek síťovou klenbu presbytáře. V letech 1512 – 1532 vytvořil Benedikt Ried z Pístova /nazývaný také Rejt/ nad vnitřními arkádami spodní části chrámu samostatné stejnolodní trojlodí, které nemá obdoby. Rejt je také tvůrcem velmi netypických stanových věží. Veškerá stavební činnost byla v té době ukončena zápisem v kronice v roce 1558, stavba byla na západní straně uzavřena hrubou, tzv. „jalovou“ zdí. Dosavadní donátoři stavby neměli tolik dalších prostředků, aby byla zaručena celá dostavba chrámu. V 17. století byl chrám kolejním kostelem jezuitů. Ti roku 1733 odstranili stanovou střechu, chrám byl galerií spojen s jezuitskou kolejí. Většina interiéru byla v 17. a 18. století barokizována. K nutné generální restauraci, a vlastně i jakési celkové dostavbě chrámu došlo v letech 1884 – 1905. Tehdy bylo vytvořeno západního průčelí se vstupním portálem a varhanní kruchta. V letošním roce se dokončila rozsáhlá obnova vnějšího pláště chrámu.

Chrám je 70m dlouhý, 40m široký a uvnitř 30m vysoký. V současnosti probíhá dlouhodobá, velmi potřebná celková oprava chrámu opět po 100 letech. Nápadná shoda chrámu s pražským chrámem sv. Víta není náhodná, město se chtělo Praze vyrovnat a pražští stavitelé se na výstavbě kutnohorské katedrály mocně podíleli.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21. 3. 2015):

Ne
7:00
, celý rok, každý týden

www.khfarnost.cz

Adresa kostela: Barborská

GPS: 49°56'41.712"N, 15°15'48.960"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

MHD - zastávka Centrum, 200 m www.jizdnirady.cz

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Monika Trdličková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Kutná Hora, kaple Božího Těla - 0.1 km
Kutná Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého - 0.5 km
Kutná Hora, kostel sv. Jakuba - 0.6 km
Kutná Hora, evangelický kostel - 0.8 km
Kutná Hora, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, klášter - 0.8 km
Kutná Hora, modlitebna AC - 0.9 km
Kutná Hora, kostel Panny Marie na Náměti - 1.2 km
Kutná Hora - Sedlec, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele - 3.2 km
Kutná Hora - Kaňk, kostel sv. Vavřince - 3.4 km
Křesetice, kostel sv. Markéty - 3.7 km