Kutná Hora, kostel sv. Jakuba

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:5018:00 Hlas zvonů Jakubských i Barborských nad městem »»»»»» Moje Noc
18:0019:00 Mše svatá - za stříbrné město »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Místo setkání - u stolu
komentář Marie Slavotínkové k obrazu Poslední večeře »»»
»»» Moje Noc
19:0023:30 S pastelkou kostelem - Pošta do nebe »»»»»» Moje Noc
19:3020:00 Varhanní koncert - Anna Ester Petříková - varhany, Vojtěch Hylský trubka »»»»»» Moje Noc
20:0020:30 Kostel - místo setkání ?
komentovaná pohlídka P. Dmytra Romanovského »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Varhanní koncert - Anna Ester Petříková - varhany, Vojtěch Hylský trubka »»»»»» Moje Noc
21:0021:30 Místo setkání - u stolu
komentář Marie Slavotínkové k obrazu Poslední večeře »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Kostel - místo setkání ?
komentovaná pohlídka P. Dmytra Romanovského »»»
»»» Moje Noc
22:0023:30 Ticho kostela promlouvá - příležitost ke ztišení, modlitbě a meditaci »»»»»» Moje Noc
23:3023:45 Modlitba za prosby a díky návštěvníků Noci kostelů »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Chrám je nejstarším z kutnohorských kostelů. S jeho stavbou se začalo po roce 1330. Kostel byl původně zasvěcen Panně Marii, později sv. Jakubu, do poloviny 17. století byl běžně zván Vysoký kostel – podle věže. O stavbu se zasloužili zejména bohatí nákladníci hor a bratrstvo mincířů a pregéřů. Nejvýznamnějšími iniciátory byli měšťané Ruthard a Bořita z Košic.

Stavebním materiálem byl mezholezský pískovec těžený pod vrchem Vysoká. Před rokem 1420 byl kostel v podstatě dokončen. Vybudována byla 85 metrů vysoká severní věž, zatímco jižní věž zůstala nedokončena, zřejmě v důsledku nestabilního terénu nad srázem údolí. Vnější podoba zůstala celé věky téměř nezměněna, významnější změnou bylo nahrazení původní stanové gotické střechy střechou sedlovou, oprava věže a drobné úpravy v presbytáři v renesanci a baroku. Poslední rozsáhlá oprava interiéru kostela probíhala v letech 1941 – 1946. Nyní probíhá nezbytná oprava střešního pláště. Kostel je uvnitř 55 metrů dlouhý, 24 metrů široký a 19 metrů vysoký. Vnitřní prostor je trojlodní, síňový, všechny tři lodě jsou stejně vysoké.

Arciděkanský chrám sv. Jakuba je centrem kutnohorské farnosti. Vzdálenost od tohoto chrámu k dalším hlavním městským kostelům – sv. Barbora, sv. Bartoloměj /zrušen koncem 18. století/ a P. Marie na Náměti – je téměř stejná /420-450 m/. Toto zajímavé rozmístění lze považovat i za náhodu, ale může to být i výraz tzv. posvátné topografie – snahy posvětit celkový prostor města začleněného do geometricky /čili ideálně/ vyjádřeného „věčného“ řádu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21. 3. 2015):

Út
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Ne
9:00
, celý rok, každý týden

www.khfarnost.cz

Adresa kostela: Havlíčkovo nám.

GPS: 49°56'54.242"N, 15°16'3.781"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

MHD - zastávka autobusu Centrum, 500 m
www.jizdnirady.cz

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Monika Trdličková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Kutná Hora, evangelický kostel - 0.3 km
Kutná Hora, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, klášter - 0.3 km
Kutná Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého - 0.4 km
Kutná Hora, modlitebna AC - 0.4 km
Kutná Hora, kaple Božího Těla - 0.5 km
Kutná Hora, katedrála sv. Barbory - 0.6 km
Kutná Hora, kostel Panny Marie na Náměti - 0.6 km
Kutná Hora - Sedlec, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele - 2.7 km
Kutná Hora - Kaňk, kostel sv. Vavřince - 2.9 km
Křesetice, kostel sv. Markéty - 4.1 km