Turnov, kaple sv. Jana Nepomuckého, Valdštejn

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:0022:00 Noc kostelů 2018 v kapli sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně
Kaple sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně v Českém ráji se opět připojuje k Noci kostelů. Zveme k setkání na místě, v němž se vzájemně prolíná duchovní, historický, romantický a kulturní rozměr. Připraven bude hudební program a netradiční prohlídka. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

KAPLE SV. J. NEPOMUCKÉHO

Kapli nechala postavit v 1. čtvrtině 18. stol. hraběnka Marie Markéta z Valdštejna z odkazu svého manžela Františka Josefa hraběte z Valdštejna. Kaple byla postavena již ze zvětralého kamene. Jelikož kaple měla porušenou statiku, tak ji  Alois Lexa z Aehrenthalu nechal opravit, čímž jí dal současnou podobu. Výmalba pochází z konce 19. století. Je od Jana Prouska, turnovského malíře, a Karla Zappa.

Originální sochy zhotovil Josef Jiří Jelínek z Kosmonos. Sochy představují patrony Čech a patrony rodu Valdštejnů.

 

Oltářní socha sv. Jana Nepomuckého – od sochaře Josefa Jiřího Jelínka z Kosmonos

Obraz sv. Jana Nepomuckého – autorem byl pravděpodobně turnovský malíř Jiří Hertl

 

Model kaple – představuje podobu kaple v baroku, autorem modelu je pan Ladislav Koucký

Barokní podoba je původní podoba kaple, tak jak ji nechala vystavět Marie Markéta.

Originály soch zhotovil Josef Jelínek z Kosmonos. Sochy představují patrony Čech a patrony rodu Valdštejnů.

 

Kaple se využívá ke koncertům (i varhanním) a také se zde konají svatby.

 

http://katalog.dltm.cz/web/farnosti/1715

GPS: 50°33'44.712"N, 15°10'1.495"E

Návaznost na dopravu:

Kaple sv. Jana Nepomuckého je umístěna v areálu hradu Valdštejn, který se nachází u obce Pelešany nedaleko Turnova. Autem lze dojet na parkoviště v obci Pelešany, odkud je možné jít pěšky po zelené trase na hrad. Cesta je dlouhá cca 1 km a jedná se o mírné stoupání.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Radim Štícha

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Tatobity, kostel sv. Vavřince - 10.7 km
Semily-Podmoklice, Sbor Dr. Karla Farského - 17.5 km
Semily, děkanský kostel sv. Petra a Pavla - 18.7 km
Semily, kostel sv. Jana Křtitele (Koštofrank) - 18.8 km
Bozkov, kostel Navštívení Panny Marie - 19.9 km
Lomnice nad Popelkou, Husův sbor - 22.2 km
Lomnice nad Popelkou, kostel sv. Mikuláše - 22.5 km
Libštát, kostel sv. Jiří - 27.0 km
Poniklá, kostel sv. Jakuba Staršího - 33.5 km