Hradec Králové, sbor kněze Ambrože CČSH

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:15 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Koncertík místního sborečku »»»»»» Moje Noc
19:4520:55 Prohlídka Juračkova pohyblivého betlému »»»»»» Moje Noc
20:0021:00 Péťa Šejvl: varhanní koncert »»»»»» Moje Noc
21:0021:15 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
21:3021:40 Prohlídka Juračkova pohyblivého betlému »»»»»» Moje Noc
22:0022:15 Modlitba »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Pokladovka pro děti »»»

Informace o kostele:

  Sbor Církve československé husitské v Hradci Králové postavený podle návrhu architekta Josefa Gočára nese jméno významného, s Hradcem Králové spojeného, husitského kněze Ambrože. V nejstarší dochované zprávě o něm hovoří Vavřinec z Březové jako o faráři u Svatého Ducha r. 1419 a jeho působení je možné sledovat až do pádu Hradce do Zikmundových rukou roku 1437. Základní kámen byl položen 8.8.1926 a po třech letech byl sbor kněze Ambrože slavnostně otevřen 22.9.1929. Interiér sboru byl doplněn na podzim r. 1952 o třímanuálové varhany o 32 rejstřících s pneumatickou trakturou od Firmy Organa z Kutné Hory, které po 50 letech prošly generální opravou. Ve stejné době proběhla úprava kněžiště, v jehož centru se nyní nachází žulový stůl Páně podle návrhu Rudolfa Valenty. Jeho horní deska má podobu poloviny rozlomené hostie, chleba – těla Páně, a zároveň rozevřené náruče obrácené směrem ke shromážděné obci. Symbolicky tak vyjadřuje, že hostitelem u tohoto stolu je sám Kristus, který při večeři Páně svou církev obnovuje a posiluje jako své tělo, skrze které jedná i v dnešním světě a čase. Na jedné hraně této desky je první písmeno hebrejské abecedy „álef" a na druhé poslední písmeno řecké abecedy „ómega“. Tato písmena upomínají na Kristova slova: „ Já jsem Alfa i Omega, první i poslední,počátek i konec“(Zj. 22,13), ale také na svědectví Písma svatého v jednotě Staré i Nové smlouvy, kterou symbolizují rovněž dva kamenné bloky , na kterých stůl spočívá. Zároveň tyto bloky tvoří úzkou bránu, před kterou stojí jednoduchý kříž připomínající, že do Božího království se vstupuje úzkou bránou a klíčem k ní je právě Kristův kříž. Nad stolem Páně je zavěšen bílý kříž, který navrhl mladý výtvarník Maxim Velčovský, ještě jako student Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.    Několik slov o realizaci budoucí zvonohry. Budoucí koncertní zvonohra bude obsahovat 50 zvonů v rozsahu c2 až d6. V tuto chvíli máme pořízeno všech 50 zvonů a k nim 25 srdcí. Děkujeme všem dárcům. Ale naše cesta ke zvonohře ještě zdaleko nekončí, kromě zbylých25 srdcí, ještě bude potřeba mechanika, stůl a plno dalších věcí, ale věříme, že s Boží pomocí nakonec vše dobře dopadne. V současné době pokračuje sbírka na pořízení koncertní zvonohry. Průběžný stav konta je veřejně kontrolovatelný na transparentním účtu č. 4862517001/5500 u Raiffeisenbank a.s.

 

V průběhu roku konáme tato shromáždění. Bohoslužby každou neděli od 9.30 v letním období ve sboru kněze Ambrože od 9.30 v zimním období v modlitebně ve farní budově a první pondělí v měsíci od 14.30 konáme pobožnost v ekumenické kapli v Domově seniorů na Novém Hradci Králové. Pobožnosti adventní, postní a májové ve čtvrtek od 17.00 Biblické hodiny ve čtvrtek od 17.00 v mezidobí mimo prázdniny, náplní je hlubší seznamování se se zvěstí Bible. Duchovní péče o děti v pátek od 15.30 pravidelná setkání dětí ve věku 4-16let Setkání střední generace jednou do měsíce, bez omezení věku. Spolupořádáme s náboženskými obcemi Nový Bydžov a Chlumec nad Cidlinou. Místo konání po předchozí domluvě. Čaj o páté jednou do měsíce v pondělí od 17.00 přednášky, setkání nebo povídání o aktuálních tématech, zážitcích a zkušenostech hostů.   Další mimořádná setkání a přednášky pro širokou veřejnost. Ve sboru kněze Ambrože probíhá též výstavní činnost, obvykle vernisáže jednou měsíčně. Je možné zhlédnout na stránkách www://amb.ccshhk.cz Konají se tu koncerty varhanní, pěveckých sborů, souborů, orchestrů, hudební produkce (odpovídající místu), dramatická vystoupení. Kontakt: Hradec Králové, Ambrožova 729, 500 02 Mobil: 739 512 817 e-mail: hradec@ccshhk.cz

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 6. 3. 2015):

Ne
9:30
, celý rok, každý týden

http://www.ccshhk.cz/obce/?NO=hradec-kralove

Adresa kostela: Ambrožova 729

GPS: 50°12'32.973"N, 15°49'23.993"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Františka Klásková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha - 0.8 km
Hradec Králové - Pražské Předměstí, kostel Božského Srdce Páně - 1.0 km
Hradec Králové, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 1.1 km
Hradec Králové, kostel Českobratrské církve evangelické - 1.7 km
Hradec Králové - Pouchov, kostel sv. Pavla - 3.3 km
Hradec Králové - Třebeš, kostel sv. Jana Křtitele, Kopec Sv. Jana - 3.3 km
Hradec Králové - Kukleny, kostel sv. Anny - 4.2 km
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, kostel sv. Antonína - 4.7 km