Otvice, kostel sv. Barbory

Program Noci kostelů 25. května 2018

20:0020:45 Vyzvánění - otevření kostela - debata
Co je co v kostele, co se děje v kostele, ukázka liturgických oděvů a náčiní. O minulosti, současnosti a budoucnosti kostela. »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Liturgický rok v Písmu Svatém
Stručné provedení obdobími liturgického roku ukázkami z Písma Svatého a zpívanými žalmy. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:15 Silentium
Chvíle pro ztišení, osobní meditaci a modlitbu. »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Kompletář
Společná modlitba poslední části Denní modlitby církve na poděkování za uplynulý den a prosba o Boží ochranu v průběhu nadcházející noci. Příchozí budou mít k dispozici připravené texty z Breviáře. »»»
»»» Moje Noc
22:4523:30 Reprodukovaná duchovní hudba »»»»»» Moje Noc
23:3024:00 Závěr, rozloučení, prostor pro osobní modlitbu či rozjímání. »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Malý dřevěný kostelík od roku 1368 spravoval Řád Německých rytířů, později byl otvický kostelík převeden i se svými matrikami k faře v Jirkově. Od té doby byl již stále filiálním kostelem Jirkova.

Třicetiletá válka tento dřevěný kostelík zničila a proto byl roku 1655 postaven kostel nový. Tento kostel byl koncem 90. let 19. století již ve velmi špatném stavu a musel být roku 1897 zbourán. Roku 1902 byl položen základní kámen k novému kostelu v novogotickém slohu, současnému kostelu Sv. Barbory. Stavba byla realizována z prostředků otvických farníků. Vysvěcen byl v r. 1905.

V padesátých letech 20. století byl kostel uzavřen a ponechán svému osudu, což vedlo k devastaci jak exterieru, tak interieru. Až po roce 1989 byly z prostředků německých rodáků, odsunutých po r. 1945, provedeny základní záchranné práce. Na ně až v roce 2014 navázala I. etapa oprav kostela Sv. Barbory z prostředků SZIF- Program rozvoje venkova, kdy se podařilo zasanovat nejdůležitější stavební prvky. S pomocí farníků a obecního úřadu byl rovněž vyklizen a vyčištěn interiér, a to do té míry, že zde mohl být o adventu 2014 uskutečněn předvánoční koncert a kostel byl po mnoha desetiletích znovu otevřen veřejnosti. Za shlédnutí stojí mj. původní novogotický oltář (před restaurací) a především gotická křtitelnice.

Po dokončení částečné restaurace interieru byl kostel 5. září 2015 požehnán J.E. Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým, a znovunavrácen do liturgického provozu. Dominanta obce Otvice tak dostává postupně opět svoji liturgickou a kulturní náplň. Mše svaté jsou slouženy každou sobotu v 18 hodin.

V roce 2016 byla realizována II. etapa oprav z prostředků SZIF, daru německého biskupství Fulda a MÚ Otvice, v jejímž průběhu byla opravena fasáda a dodány nové věžní hodiny, v roce 2017 byla vyměněna krytina a část krovů střechy nad presbyteriem. (v textu využity zdroje otvice.cz, jirkov.farnost.cz).

V roce 2018 byla provedena celková rekonstrukce varhan, které získaly do původní zrestaurované skříně nový stroj s mechanickopu trakturou.

Navštivte nás také na https://www.facebook.com/otvksb

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 5. 2019):

So
18:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností

www.jirkov.farnost.cz

Adresa kostela: Otvice, ul. Školní

GPS: 50°28'46.66''N, 13°27'07.93''E

Návaznost na dopravu:

zastávka ČD Jirkov (1km chůze)

AN Jirkov, dále spoje směr Chomutov, zastávka Otvice (100m)

AN Chomutov, dále spoje směr Jirkov, zastávka Otvice (100m)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jindřich Tomášek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Chomutov, Kostel svatého Ignáce z Loyoly - 4.2 km
Chomutov, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 4.2 km
Chomutov, kostel sv. Kateřiny - 4.3 km
Strupčice, kostel sv. Václava - 8.8 km
Strupčice-Sušany, kostel sv. Marka - 11.7 km
Kadaň, kostel sv. Petra a Pavla - 22.4 km