Zlín-Velíková, kaple sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0019:00 Májová pobožnost »»»»»» Moje Noc
19:0020:00 Komponovaný pořad žáků ZUŠ Morava
Vystoupení žáků třídy p. Milana Přívary z Lukova »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Tvořívé dílny pro děti
Děti budou moci vytvořit zajímavé věci pod vedením p. Jindřišky Kováčové »»»

Informace o kostele:

 

 V roce 1996 započaly první přípravné práce na stavbu nové  kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Velíkové. Tato byla postavena na základě návrhu ing. arch. Jaroslava Meluzína a projektu ing. Víta Kolmačky. Průběh stavby nebyl vždy příznivý, ale dílo se podařilo, a tak 19. června 1999 byla tato kaple posvěcena Mons. Josefem Hrdličkou, pomocným biskupem olomoucké arcidiecéze.

Vedle kaple stojí samostatně zvonice, kde je umístěn zvon z bývalé kapličky a nese letopočet 1830. Tímto zvonem  se od roku 1946 zvonilo klekání a  před bohoslužbami o svátku sv. Cyrila a Metoděje. Stavba nové kaple byla velmi potřebná, neboť dosud se užívala kaple ve středu obce, která však zasahovala do komunikace a potřebovala nutně opravit. Jednalo se o bývalou obecní sýpku, která byla přestavena na kapli v roce 1920. 

Osada ve Velíkové se poprvé připomíná v roce 1391. Byla trvale součástí lukovského panství. Nejdříve patřila do farnosti ve Hvozdné, ale r. 1858 byla obec Velíková ze Hvozdné vyfařena a připojena do farnosti v Lukově.

V současné době se v kapli každé úterý schází věřící ke společné modlitbě, v postní době ke křížové cestě a v měsíci květnu k májovým. Také se zde schází věřící k modlení za aktuálně zemřelého obyvatele ve Velíkové. Každý druhý pátek v měsíci v 18 h  je v kapli sloužena mše sv.

Největším svátkem - poutí pro místní obyvatele je Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - tzv. "Cyrilek", kdy je sloužena mše sv. před kaplí, neboť v tento den je hojná účast na mši sv., a tak by prostory kaple nebyly dostačující.  V roce 2019 probíhá úprava prostranství před kaplí zhruba za 160.000,- Kč.

 

Hlavním donátorem této kaple byl P. Václav Divíšek.

 

každé úterý:          18:00 h společná modlitba

2. pátek v měsíci:  18:00 h  mše sv.

 

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje ve Velíkové 5. července 2015 v 10:30 h

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13. 3. 2017):

18:00
, celý rok, 1x za měsíc, 2. v měsíci

www.falukov.cz

Adresa kostela: ul. Zvonička

GPS: 49°16'47.894"N, 17°45'25.081"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Velíková se nachází mezi obcemi Lukov a Hrobice. Dostanete se do ní ze Zlína přes Štípu městskou hromadnou dopravou.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jindřiška Kováčová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Vlčková, kaple sv. Martina - 3.2 km
Kašava, kostel sv. Kateřiny - 3.8 km
Zlín-Štípa, kaple Kristova vzkříšení - 4.4 km
Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie - 4.7 km
Zlín-Štípa, starý gotický kostel - 4.9 km
Držková, kaple sv. Václava - 5.0 km
Slušovice, kostel Narození sv. Jana Křtitele - 5.8 km
Fryšták, kostel sv. Mikuláše - 7.6 km
Zádveřice-Raková, evangelický kostel - 8.1 km
Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické - 10.3 km