Praha 5 - Smíchov, kostel sv. Gabriela

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:3023:30 Beuronské umění v kostele sv. Gabriela, kulturní památka
Málo známá, přesto kompletní ukázka beuronského umění na světě. Už jste někdy viděli v kostele sokola či supici? Kdo kostel vlastní? A proč ho nabízí k prodeji Česká pošta? Na tyto a další otázky máme odpověď. Přijďte, těšíme se na vás. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:05 Uvítání »»»»»» Moje Noc
20:0521:00 Komentovaná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka kostela Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela – Monica Bubna-Litic, předsedkyně Nadačního fondu Malakim, 1. část »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Varhanní nocturno ke ztišení a meditaci – Václav Vála »»»»»» Moje Noc
22:0023:00 Komentovaná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka kostela Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela – Monica Bubna-Litic, 2. část, diskuze »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Beuronské umění (asi 1860-1930) čerpá z doby egyptské, z architektonického dědictví prvního Jeruzalémského chrámu, z doby byzantské, řecké a raně křesťanské. Beuronské umění se zrodilo v benediktinském opatství sv. Martina v Beuronu (odtud název) v jihozápadním Německu a rozšířilo se po celém světě. Ovlivnilo české i evropské umělce (Muchu, Kotěru, Bílka, Plečnika, Klimta, Sérusiera, Denise, Gaudího apod.) Beuronské umění bylo příkladem souhrnného umění - gesamtkunstwerku, jeho vlastní styl se projevoval v architektuře, sochařství, malířství, uměleckém řemesle (dílny pro výrobu nábytku, vlastní zlatnické dílny, výšivky parament a podobně). Beuronští umělci (mniši i sestry) pracovali podle posvátné geometrické osnovy - kánonu, který byl sestaven na základě kruhu - symbolu slunce, ale zároveň i Božího nekonečna. Tento geometrický kánon odpovídal matematickým zákonům symetrie a rytmu, pořádku a harmonii. I v dekoru se objevovaly kruhy, spirály, obloukové linky, z rostlin převážně datlové palmy, papyry a lotosy. 

Díla beuronských umělců a umělkyň mohla veřejnost spatřit na několika výstavách, poprvé vystavovali v roce 1905 ve Vídni, pořadatelem byla vídeňská Secese v čele s Gustavem Klimtem, architektem se stal Josip Plečnik. 

Beuronská kongregace (založena 1866) podporovala vznik dalších klášterů v Evropě i v zámoří, kde se beuronské umění pěstovalo a hlavně vyučovalo. V roce 1894 vznikla Beuronská umělecká škola. 

Kostel sv. Gabriela (správný název Zvěstování Panně Marii) na Smíchově v Praze byl od r. 1889 prvním ženským klášterem Beuronské kongregace. Zakladatelská skupina jedenácti sester sem přišla z kláštera Nonnberg v Salzburgu. Předtím se bezúspěšně pokusila o vzkříšení kláštera sv. Jiří na Pražském hradě (založen 973, první klášter v Čechách). 

Návrh na výmalbu kostela zpracoval zakladatel beuronského umění P. Desiderius (Peter) Lenz, který nadané sestry dokonce vyučoval. Na návrzích jednotlivých nnástěnných maleb se podíleli význační beuronští mniši - Jan (P. Willibrord) Verkade, zakladatel skupiny modernistů NABI v Paříži, Carl (P. Adelbert) Gresnigt, Jakob (P. Gabriel) Wueger, Adolf (P. Paul) Krebs a další.

Některé nadané sestry kláštera sv. Gabriela se staly malířkami, v klášterním ateliéru výšivek zhotovovaly paramenta, v klášteře byl i ateliér fotografie. 

Kostel s klášterem byl po vzniku Československé republiky nuceně prodán v roce 1919 (dnešní majitel je český stát, správcem Česká pošta). Sestry přestěhovaly klášter sv. Gabriela do Rakouska, v interiéru kostela kromě kostelních lavic a dvou menz žádný beuronský mobiliář nezůstal.

Od roku 2000 Společnost přátel beuronského umění zrekonstruovala lustr v presbytáři a pořídila kopie dvou věčných světel za finanční podpory MČ Praha 5. V roce 2008 získala od sester benediktinek v Rakousku a navrátila zpět do Prahy původní kostelní mobiliář: krucifixy, klekátka, židle, stoly, čtecí pult, velkou mříž „PAX“ a podobně.

Za finančního přispění Magistrátu hl. města Prahy byla v roce 2012 vytepána kopie dvoumetrové sochy archanděla Gabriela, která v roce 2014 bude upevněna na stříšku vstupní předsíně. 

V roce 2013 byl založen Nadační fond Malakim (andělé). http://www.malakim.cz/

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 17. 3. 2017):

Ne
11:15
, od září do června, každý týden

http://www.farnostsmichov.cz, www.malakim.cz

Adresa kostela: Holečkova

GPS: 50°4'30.224"N, 14°23'47.026"E

Návaznost na dopravu:

bus 176 - zastávka Holečkova (cca 100 m zpět)

 

Pěšky zahradou Kinských k hlavnímu vchodu letohrádku, kolem letohrádku těsně zleva a po schodech průchodem dolů do Holečkovy ulice, poté cca 250 metrů nahoru.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Monica Bubna-Litic

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 5 - Smíchov, kostel Nejsvětější Trojice - 0.4 km
Praha 5 - Smíchov, chrám sv. Michala, zahrada Kinských - 0.4 km
Praha 1 - Malá Strana, katedrální chrám sv. Vavřince - 0.8 km
Praha 5 - Smíchov, kostel sv. Václava - 0.9 km
Praha 5 - Smíchov, kostel ČCE - 1.0 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského - 1.2 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské Jezulátko) - 1.3 km
Praha 1 - Hradčany, kostel sv. Benedikta - 1.5 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Mikuláše - 1.5 km
Praha 1 - Hradčany, kostel sv. Jana Nepomuckého - 1.6 km