Hlince-Dolany, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:15 Zahájení Noci kostelů
Slavnostní zahájení Noci kostelů 2018 a otevření kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců. »»»
»»» Moje Noc
18:1518:30 Přivítání účastníků
Přivítání účastníků starostou obce Hlince. »»»
»»» Moje Noc
18:3019:00 Přátelské meditování
Společné přátelské meditování při svíčkách. »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Pěvecké vystoupení
Vystoupení smíšeného pěveckého sboru ARNICOR z Třemošné. »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Komentované prohlídky
Komentované prohlídky interiéru i exteriéru kostela. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Přátelské meditování
Společné přátelské meditování při svíčkách. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Zakončení Noci kostelů
Závěr Noci kostelů 2018. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Návštěva při svíčkách
Každý příchozí má možnost si zapálit svoji svíčku na bočním oltáři kostela. Svíčky budou zdarma k dispozici po celou dobu konání akce. »»»

»»» Moje Noc

Zdravice z Římskokatolické farnosti v Kralovicích
V průběhu večera navštíví dolanský kostelík zástupce Římskokatolické farnosti v Kralovicích, který pronese krátkou zdravici k účastníkům. »»»

Informace o kostele:

Obec Hlince

Hlince 44

331 41 Kralovice

Informační kartička o kostele: /f/repository/2889/000/JPG_KARTA_mail_web.jpg

 

                                             K o s t e l   s v.   P e t r a   a   P a v l a   v   D o l a n e c h   u   H l i n c ů

V obnoveném kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců se opět konají poutě na sv. Petra a Pavla, nově i koncerty, výstavy, svatební obřady a další akce. Kostel stojí v krásné údolí nivě řeky Mže (Berounky) zcela o samotě, uprostřed polí, v malebné poloze pod svahem, na němž se nachází několik domků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přes řeku zde přecházela v minulosti zemská stezka. Přicházela od Zvíkovce a pod dvorem Hamouz procházela pod strání brodem přes Mži. Podle pamětníků existoval převoz v těchto místech do roku 1920. Zemská stezka pak pokračovala kolem kostela, míjela vpravo ležící bývalou tvrz pánů z Řebříka z období okolo roku 1300 a stáčela se přes brod pod bývalou panskou hájovnou k údolíčku Dolanského potoka, kudy pak směřovala dále k západu ke dvoru Ptyč, odkud pokračovala opět západním směrem a směřovala na Krašov. Lesnaté území strmých břehů nad řekou bylo osídleno již v pravěku. Stopy po keltském osídlení jsou zde velmi intenzivní v lokalitách Podmokel, Zvíkovce, Hradiště a Čilé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel byl postaven pravděpodobně jako raně gotický v polovině 13. století a je považován za jeden z nejstarších v Čechách. Některé archaizující prvky zdiva a odkryté základy románské věže bývalého kostela s typickým řádkovým románským zdivem z kvádříků tak dokládají, že osídlení původních Dolan a vznik kostela s původním pohřebištěm sahají až do doby románské (10. – 12. století n. l.), tedy do doby vlády Přemyslovců (880 – 1306). Kostel byl farní až do 90. let 18. století, po zřízení lokálie na Chříči poklesl na filiální a ve dvacátém století pozbyl náboženského významu vůbec. Kostelík začal prudce chátrat v předválečném období a po 2. světové válce se již stal zříceninou. V roce 2000 připadl kostel do vlastnictví obce s cílem věnovat se jeho obnově. V roce 2001 byly započaty záchranné práce. Ve dnech 12. a 13. srpna 2002 byl kostel i s přilehlými pozemky postižen povodněmi a byla narušena statika již tak zchátralého obvodového zdiva. Opět se začalo s obnovou kostela, během níž byl proveden archeologický průzkum, zaměření, fotogrammetrie, vypracován byl také stavebně historický průzkum a další stupně projektové dokumentace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupně byly v opravovaném kostele obnoveny poutě na sv. Petra a Pavla, kostel začal také sloužit ke konání koncertů, výstav, svatebních obřadů a dalších kulturně-společenských akcí.

V roce 2014 připojili za vzájemné podpory vlastník objektu obec Hlince a Římskokatolická farnost v Kralovicích kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců do Noci kostelů.

Prvně byl kostel otevřen na Noc kostelů v pátek 29. května 2015 a snahou organizátorů akce je v této aktivitě vytrvat i v dalších letech.

Podruhé na Noc kostelů byl dolanský kostelík otevřen v pátek 10. června 2016, kdy Noc kostelů probíhala mimo jiné s podtitulem "Petr a Pavel zvoní již deset let" a byla věnována 10. výročí osazení nového zvonu do věže kostela, které se uskutečnilo v sobotu 24. června 2006 v rámci pouťového odpoledne. Hlas zvonu z dílny pana Jindřicha Kovaříka z Kralovic zněl při druhém ročníku Noci kostelů údolím řeky Berounky, jako symbol připomínky původních zvonů sv. Petra a sv. Pavla, v úvodu každého bodu programu a při zakončení Noci kostelů 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2017 byl potřetí dolanský kostelík otevřen na Noc kostelů v pátek 9. června, kdy Noc kostelů probíhala mimo jiné s podtitulem "kostelík od Berounky podporuje projekt pořízení nových varhan do svatovítské katedrály v Praze" a byla věnována rozpravě o celonárodní pomoci tomuto vzácnému místu, které je považováno za duchovní střed našeho národa, mauzoleum našich králů a místo, kudy procházely dějiny tohoto státu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zároveň jsme o této Noci kostelů zavzpomínali na zesnulého J. Em. Kardinála Miloslava Vlka, který dolanský kostelík osobně navštívil v roce 2013. V rámci odpoledního pouťového programu požehnal J. Em. Kardinál Miloslav Vlk novou sochu sv. Jana Nepomuckého, stojící před kostelem. http://kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počtvrté byl dolanský kostelík na Noc kostelů otevřen v pátek 25. května 2018, kdy probíhal program s podtitulem "kostelík u řeky Berounky a jeho vodácká minulost a přítomnost" a byl věnován rozpravě o Svatojánské plavbě „Dolanské Navalis“ – plavbě na lodích po řece Berounce k dolanskému kostelíku, před kterým stojí od roku 2013 socha sv. Jana Nepomuckého, patrona vodáků.

V roce 2019 bude popáté dolanský kostelík otevřen na Noc kostelů v pátek 24. května, tentokrát bude program probíhat s podtitulem "v noci Noc kostelů, ve dne svatební obřady..." a bude věnován rozpravě o novodobé historii svatebních obřadů, které se v dolanském kostelíku opět konají od roku 2010 – mimořádně bude k tomuto tématu kostel svatebně vyzdoben.

Všem, kdo jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu při obnově kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců, patří upřímné poděkování.

www.hlince.cz

Adresa kostela: údolní niva řeky Berounky

GPS: 49°56'52.29"N, 13°39'20.74"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Kostel je přístupný pouze po nezpevněné cestě, která navazuje u mostu nad Dolanským potokem na asfaltovou místní komunikaci, spojující obec Hlince s obcí Studená.

Parkování aut je možné pouze na přístupové cestě ke kostelu nebo na vyhrazených místech.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Petr Jirásek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Kožlany, kostel sv. Vavřince - 12.7 km
Kralovice, evangelický kostel - 18.3 km
Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla - 18.9 km
Obora u Kaznějova, kostel sv. Michaela Archanděla - 27.0 km
Plasy, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - 28.8 km
Mladotice, kostel Jména Panny Marie, Mladotice - 31.5 km
Žihle, kostel sv. Václava - 32.0 km
Ledce, kostel sv. Jakuba - 37.9 km
Chotíkov, kostel Povýšení sv. Kříže - 39.9 km
Manětín-Rabštejn nad Střelou, kostel Panny Marie Sedmibolestné - 40.7 km