Valtice, modlitebna Evangelické církve metodistické

Program Noci kostelů 25. května 2018

15:0018:00 Čtení Bible na náměstí Svobody
Společně s křesťany z různých církví z okolí připravujeme čtení Bible (Skutky apoštolů) na náměstí před kostelem. Zapojení kolemjdoucích vítáno! »»»
»»» Moje Noc
16:0022:00 NOVĚ otevřena kavárna, bude fungovat po celou dobu večera
V nabídce ristretto, espresso, cappuccino, vídeňská káva, Melta.... Zn. přijďte nám pomoci vychytat techniku latté art :-) »»»
»»» Moje Noc
20:0022:00 Písně, hudebně kreativní večer »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Dobročinná burza rukodělných výrobků »»»

»»» Moje Noc

Možnost prohlídky fary »»»

»»» Moje Noc

Výstava obrazů »»»

Informace o kostele:

Historie farnosti

Farnost Evangelické církve metodistické Mikulov - kam modlitebna ve Valticích patří - vznikla na začátku 50. letech minulého století návratem potomků českých emigrantů, kteří odešli z naší vlasti v průběhu 18. a 19. století. Po skončení 2. světové války došlo k odsunu obyvatel německé národnosti z českého pohraničí. Na tato území česká vláda pozvala Čechy žijící v cizině. Do oblasti našeho kraje přišli Češi z bulharské vesnice Vojvodovo. Po celá staletí si v emigraci zachovávali český jazyk i víru. V Bulharsku se připojili k metodistům. Do farnosti Mikulov patří sbory ve Valticích a Mikulově a působíme také v Lednici a Březí.

Historie modlitebny

Od svého vzniku v roce 1950 procházela farnost neustálým pohybem. Členové bydleli na velikém území a získat prostory pro scházení bylo kvůli obstrukcím úřadů obtížné. Církev se scházela na mnoha různých místech, z velké části pronajatých i po domech. Rozhodnutím úřadů se měnilo i sídlo farnosti i bydliště kazatele. Modlitebna ve Valticích byla původně pronajatá od Českobratrské církve evangelické. Později jsme modlitebnu koupili. Do roku 2011, kdy farnost otevřela modlitebnu v Mikulově, bydlel v prostorách valtické modlitebny kazatel s rodinou.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13. 4. 2016):

18:00
, ve školním roce, každý týden, Mládež
Ne
9:00
, celý rok, každý týden, Bohoslužby
17:00
, celý rok, každý týden, Modlitební setkání

mikulov.umc.cz

Adresa kostela: Příční 31

GPS: 48°44'29.2"N, 16°45'13.7"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Modlitebnu najdete sedmdesát kroků od náměstí v úzké uličce, která vede z rohu náměstí vlevo od Radnice při pohledu od zámku. Vstup je bariérový (pět schodů u vstupu), ale ostatní prostory jsou přístupné hladce. Zahrada sousedního domu (blíže k náměstí) - Lodička - kde bude část programu, je přístupná bez bariér.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ctirad Hrubý, kazatel farnosti ECM Mikulov

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Valtice, kostel sv. Augustina - 0.5 km
Mikulov-Svatý kopeček, kaple sv. Šebestiána - 13.3 km
Zaječí, kostel sv. Jana Křtitele - 13.5 km
Mikulov, modlitebna Evangelické církve metodistické - 13.9 km
Mikulov, Bývalý kapucínský kostel (nyní Galerie Konvent) - 13.9 km
Mikulov, kostel Povýšení sv. Kříže - 13.9 km
Mikulov, kostel sv. Václava - 14.1 km
Břeclav, Bílý kostel CASD - 14.3 km
Břeclav, kostel Českobratrské církve evangelické - 14.9 km
Pavlov u Mikulova, kostel sv. Barbory - 16.2 km