Strupčice, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:45 Vystoupení smíšeného komorního sboru AURUM z Chomutova »»»»»» Moje Noc
18:4519:00 Občerstvení, ochutnávka mešního vína a hostií »»»»»» Moje Noc
19:0019:10 Jak znění zdejší varhany? Krátká ukázka »»»»»» Moje Noc
19:1019:30 Cesta do Indie. Vyprávění o zážitcích z cesty a promítání fotografií »»»»»» Moje Noc
19:3020:00 Dveře kostela dokořán - prohlídka kostela (volná nebo s výkladem) »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel sv. Václava

Historie:

První písemná zmínka o Strupčicích pochází z roku 1352 a o dva roky později se zde připomíná také farní kostel. Okolo roku 1500 byl přestavěn ve stylu pozdní gotiky a pravděpodobně také opevněn. V 17. století žila ve Strupčicích protestantská většina, a proto zanikla zdejší katolická fara. Během renesance proběhly menší úpravy kostela a poslední velkou přestavbou v barokním slohu prošel roku 1780. Interiérové malby vznikly až na konci 19. století. Stav kostela se postupně zhoršoval. V sedmdesátých létech 20. století byla provedena oprava věží, zhotovena nová fasáda a v západním průčelí umístěny nové věžní hodiny. Poté se již další opravy neprováděly, neboť Strupčice měli ustoupit hnědouhelnému lomu. Po roce 1989 však bylo rozhodnuto o zachování obce a v 90. létech 20. stol. byla opravena kostelní střecha.

Popis:

Kostel je obdélná jednolodní stavba se čtvercovým presbytářem, k jehož severní straně je přistavěna pozdně gotická věž. Střecha kostelní lodi je sedlová a nad západním štítem ji zakončuje věžička s cibulovou bání. Loď má plochý strop a osvětlují ji velká segmentovaná okna. V její západní části stojí kruchta, podepřená dvojicí válcových pískovcových sloupů a přístupná točitým schodištěm v severozápadním nároží. Prostor pod ní osvětlují dvě oválná okna. V jihozápadním nároží je další točité schodiště, kterým se vstupuje do podkroví. Presbytář je osvětlený jediným oknem na jižní straně a zaklenutý českou plackou. Pozdně gotickým portálem se z něj vstupuje do valeně zaklenuté sakristie v přízemí věže. Ze sakristie vede schodiště na kazatelnu. Při barokní přestavbě byla původní gotická loď prodloužena směrem k západu a doplněna o malou předsíň. V západním průčelí je výklenek s barokní sochou svatého Václava.

 

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 2. 4. 2015):

Ne
10:45
, celý rok, každý týden

www.jirkov.farnost.cz

GPS: 50°28'15.572"N, 13°31'59.929"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miroslav Rokoš

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Strupčice-Sušany, kostel sv. Marka - 3.7 km
Otvice, kostel sv. Barbory - 8.8 km
Chomutov, Kostel svatého Ignáce z Loyoly - 12.5 km
Chomutov, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 12.6 km
Chomutov, kostel sv. Kateřiny - 12.6 km
Kadaň, kostel sv. Petra a Pavla - 30.2 km
Strupčice-Sušany, kostel sv. Marka - 3.7 km
Otvice, kostel sv. Barbory - 8.8 km
Chomutov, Kostel svatého Ignáce z Loyoly - 12.5 km
Chomutov, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 12.6 km