Liberec, kostel sv. Antonína Velikého

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:45 Mše sv. »»»»»» Moje Noc
19:0019:40 Tajemství kostela
Kvíz nejen pro školou povinné »»»
»»» Moje Noc
19:0022:00 Boží dům - Boží hrad
výtvarné tvoření nejen pro děti »»»
»»» Moje Noc
19:0023:45 Ochutnávka mešních vín
Prodej klášterních produktů s možností ochutnávky v prostorách fary arciděkanství (naproti kostela sv. Antonína Velikého) »»»
»»» Moje Noc
19:0023:45 Z ptačí perspektivy
Prohlídka kostelní věže »»»
»»» Moje Noc
19:0023:55 Zrcadlení duše
Náhled do křesťanské poezie »»»
»»» Moje Noc
19:4020:10 Na skok do historie
Moderovaná prohlídka kostela »»»
»»» Moje Noc
20:1520:50 Národy země Pána svého chválí
vystoupení dětského pěveckého sboru CAROLA ze ZUŠ Jabloňová »»»
»»» Moje Noc
21:0021:45 Ze srdce hrejte Pánu!
vystoupení Komorního orchestru ZUŠ Jabloňová »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Poklady minulosti
unikátní výstava ostatků svatých křesťanského starověku »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Zpívejte Hospodinu
ukázky gregoriánského chorálu »»»
»»» Moje Noc
23:0023:40 Královský nástroj zblízka
Povídání u varhan s hudebními ukázkami »»»
»»» Moje Noc
23:4523:55 Závěrečná modlitba
ukončení Noci kostelů modlitbou a požehnáním lidu »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Uprostřed libereckého hřbitova byl ve 14. století postaven první kostel, který zůstal až do roku 1695 jediným kostelem v Liberci. Základní kámen nynějšího kostela byl položen v roce 1579 za panství Kryštofa a Melchiora z Redernů. Vnitřek kostela byl tehdy velmi jednoduchý a bez ozdob. Stál zde pouze oltář zasvěcený svatému Antonínu Velikému, poustevníkovi. Tento mobiliář včetně varhan několikrát vyplenili Švédové za třicetileté války. V roce 1655  dostal kostel navíc menší sanktusní věžičku se zvonkem.

V roce 1734 byl z popudu hraběte Filipa Josefa Gallase kostel rozšířen a prodloužen. Byla přistavěna sakristie, v presbytáři postaven zcela nový oltář a křtitelnice, do příčné lodi přišly dva nové postranní oltáře.

Při požáru věže 16. června 1787 byly roztaveny všechny čtyři zvony a věž zcela zničena. Liberečtí občané mezi sebou vybrali peníze na vystavění věže nové. Po prusko-rakouské válce 1866 se rozhodlo, že Liberec dostane ještě vyšší kostelní věž, která byla v roce 1880 dokončena. Je vysoká 70,5 metru.

Roku 1881 došlo na přestavbu lodi kostela. Stavitelé uplatnili novogotický sloh. Hodiny na věži dostaly nové osvětlení plynem. K ozdobě oltářů neslouží obrazy, ale sochy.
Nádhernou atmosféru kostela dotváří barevná vitrážová okna. V hlavní lodi je vyobrazeno dvanáct apoštolů. Nynější varhany z roku 1930 patří mezi největší v severních Čechách.
Liberecké zvony, známé svým souzvukem v ladění padly za oběť ve světových válkách. V lednu 1957  byly posvěceny dva zvony nové.

Kéž ještě dlouho v Liberci vyzvánějí "Sláva Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle".

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23. 5. 2019):

Po
7:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Út
7:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
St
7:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
7:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
7:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden, Od 15:00 do mše sv. tichá adorace
So
18:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
9:30
, celý rok, každý týden, 3. neděle v měsíci - mše sv. s prvky pro děti (mimo letní prázdniny)
18:00
, celý rok, každý týden

www.arcidekanstvi-lbc.cz

GPS: Loc: 50°46'11"N, 15°3'23.999"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Do Liberce jezdí vlaky i přímá autobusová doprava. Autem se dá přijet po dálnici od Prahy nebo od Děčína. 
Kostel svatého Antonína Velikého se nachází přímo v centru města Liberce na Sokolovském náměstí, kde se dá také zaparkovat autem. Po 18.00 hodině je parkování zdarma.
Pěšky je kostel dosažitelný z náměstí před libereckou radnicí, a to uličkou na konci podloubí vlevo - stojíte-li čelem k radnici a zády ke kašně.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: S. Josefka Musilová OSF

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Liberec, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 0.3 km
Liberec, kostel Nalezení svatého Kříže - 0.4 km
Liberec-Perštýn, Červený kostel - 1.0 km
Liberec, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 1.5 km
Liberec-Ruprechtice, kostel Sv. Antonína Paduánského - 2.2 km
Liberec-Rochlice, kostel sv. Jana Křtitele - 2.2 km
Liberec-Vratislavice nad Nisou, kostel Nejsv. Trojice - 4.7 km
Liberec-Vratislavice nad Nisou, kaple Vzkříšení - 4.8 km
Liberec-Dolní Hanychov, kostel sv. Bonifáce - 4.8 km
Liberec-Horní Suchá, Ostašov, kostel sv. Vojtěcha - 5.1 km