Drážov-Dobrš, kostel Zvěstování Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

»»» Moje Noc

Bůh mluví skrze dílo člověka.
17:30 _ otevření kostela / 17:45 _ komentovaná prohlídka kostela Zvěstování Panně Marii a kostela Sv. Jana a Pavla / 19:00 _ varhanní koncert / 19:30 _ komentovaná prohlídka kostela Zvěstování Panně Marii a kostela Sv. Jana a Pavla »»»

Informace o kostele:


Kostel má románský původ, tedy stál zde již v polovině třináctého století. Byl poškozen kolem r.1420, poté byl přestavěn ranně goticky. Loď byla sklenuta r.1561 Tomášem Rossim z Medrisia, v téže době byla přistavěna sakristie a následně kolem r.1660 pak kaple sv.Kateřiny. Na západnímu průčelí přiléhá k hlavní lodi prostor kaple s románským portálem s obloučkovým vlysem a se sochou Zmrtvýchvstání Krista realizované v roce 1998 mladým sochařem Tomášem Vejdovským, absolventem pražské akademie výtvarných umění. Oltář v hlavní lodi je ranně barokní, na stěně pod kruchtou je umístěn krucifix z dílny bratří Dietrichů . Toto jsou i autoři známe Samsonovy kašny v Českých Budějovicích. V r. 1969 byly v hlavní lodi objeveny vzácné nástěnné malby a původní gotická okna. Jejich chybějící části byly v rámci moderního přístupu nahrazeny výplněmi z lepeného souvrství skla. Nástěnné malby jsou patrné ve dvou fázích, jednak se zde nachází ranně gotické fragmenty a pozdější gotická fáze zahrnuje například vyobrazení smrti panny Marie s okol stojícími jedenácti apoštoly – tedy již bez Jidáše.
V areálu hřbitova tohoto kostela se nachází barokní kostnice. Pod prostorem kněžiště je umístěna krypta, kde jsou pohřbeny ostatky členů rodové šlechty, která měla během historie Dobrš v držení (např. Kavkové z Říčan, Malovcové z Malovic, Kocové z Dobrše, Chřepičtí z Modlíškovic).

  
Dobrš má i své pozoruhodné historické osobnosti. Mezi ně patří i barokní kazatel a literát Ondřej Jakub de Waldt, který zde jako kněz působil na přelomu 17. a 18 století dlouhých 42 let a sepsall zde zásadní část svého díla – především barokních kázání. Značná část mobiliáře kostela byla pořízena právě za jeho kněžského působení. Jemu je též věnován skromný pomník, který můžete vidět při vstupu na hřbitov farního kostela.

Více také na http://www.dobrs.cz/

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 8. 2. 2015):

So
16:30
, zimní čas, každý týden, s nedělní platností
17:30
, letní čas, každý týden, s nedělní platností

www.dobrs.cz

GPS: 49° 09' 22.82"N, 13° 45' 16.27" E

Návaznost na dopravu:

Osobním automobilem až ke kostelu. Autobusem ze Strakonic přímo do Dobrše v pondělí a pátek několikrát denně, od Vimperka přes Vacov rovněž. O víkendu autobusem do Chvalšovic  - Linka Praha - Strakonice - Stachy, Zadov (zastávka Dřešín-Chvalšovice), odtud 1,5 km pěšky.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ivo Kraml

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Drážov-Dobrš, kaple sv. Jana a Pavla - 0.2 km
Volyně, Farní sbor Českobratrské církve evangelické - 14.1 km
Volyně, kostel Všech svatých - 14.3 km
Strakonice, kostel sv. Prokopa - 19.2 km
Strakonice, kostel sv. Václava - 19.3 km
Strakonice, kostel sv. Markéty - 19.4 km
Strakonice-Podsrp, kostel Panny Marie Bolestné - 22.2 km
Záboří, kostel sv. Petra a Pavla - 24.5 km
Kadov, kostel sv. Václava - 26.0 km
Sedlice, kostel svatého Jakuba - 30.8 km