České Budějovice, evangelický kostel

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:3018:00 Canzonetta - dětský pěvecký sbor vede Petra Nová
Dětský pěvecký sbor působí od roku 1997 při ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, ale jeho historie je mnohem starší, založen byl již roku 1988, kdy byl jeho zřizovatelem Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Současnou sbormistryní je Petra Nová. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Trio L´Hiver
Petra Meisl - zpěv, Markéta Zikmundová - zobcové flétny, Jan Meisl - bajan »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Od srdce - spirituálový večer Waltera Matláška »»»»»» Moje Noc
21:0021:30 Chrámový pěvecký sbor a Consonare
Vícehlasy chrámového sboru pod vedením Rut Budínové a žesťový soubor Consonare »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Koncert barokní hudby v podání studentů i absolventů Konzervatoře v Č. Budějovicích »»»»»» Moje Noc
23:0023:30 Uprostřed hledání byl jsem nalezen - ztišení a meditace
vede David Nečil »»»
»»» Moje Noc
23:5500:30 Společné ukončení Noci kostelů modlitbou na náměstí
ekumenické setkání všech křesťanů »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

100 let Českobratrské církve evangelické
interaktivní výstava »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka kostela po celý večer vždy v půl
Členové evangelické církve Vás provedou všemi zákoutími kostela. »»»

»»» Moje Noc

Škola zvoníků - do 22 hodin
Můžete si zkusit zazvonit na zvon ve věži kostela. »»»

»»» Moje Noc

Teepee na zahradě - místo ke ztišení »»»

Informace o kostele:

Evangelický kostel vystavěný na přelomu století si postavili v Českých Budějovicích němečtí luteráni. Až do roku 1934 sloužil společně pro německý evangelický sbor i pro sbor Českobratrské církve evangelické. Po válce pak kostel připadl sboru Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích, který v něm sídlí dodnes. Evangelický sbor v Českých Budějovicích je poměrně velkým společenstvím věřících lidí, kteří cítí, že víra není jenom záležitostí jednotlivce, ale že přirozeně vede do společenství. Sbor je místo, kde můžeme svou víru společně prožívat, společně naslouchat Božímu slovu a setkávat se u svátostí, navzájem se podporovat a podpírat ve svých starostech, vychovávat své děti, společně se radovat a sloužit svému okolí. Všichni členové sboru se schází každou neděli při  pravidelných bohoslužbách, zhruba jednou za měsíc je Večeře Páně, eucharistie. Během bohoslužeb bývá většina dětí v Nedělní škole, kde jim učitelé vykládají biblické příběhy přiměřeně jejich věku. Kromě toho přicházejí děti na své "nábožko", které se koná na faře. Se základy víry se seznamují konfirmandi, kteří se připravují ke křtu nebo k přijetí jeho závazku na konfirmační přípravě. Schází se i mládež, která si sama stanovuje témata svých setkání. Pro dospělé je určena biblická hodina nebo třeba pěvecký sbor. Pokud se chcete naučit na pozoun či trumpetu, můžete navštívit výuku hry na žestě ve sdružení Consonare. Jednou za měsíc bývají Stříbrné lišky, kde se schází senioři.

Své zázemí mají ve sboru také skauti.

Sbor také poskytuje zázemí skupině Anonymních alkoholiků, kteří se schází každé pondělí a organizaci Al-anon, která sdružuje rodinné příslušníky lidí zasažených závislostí na alkoholu. Kromě těchto pravidelných akcí pořádáme výlety, koncerty, tábory pro děti, přednášky, sbor udržuje živé kontakty s evangelickými církvemi v Pasově a Linci. O všech těchto aktivitách a akcích se můžete dozvědět na našich webových stránkách. bohoslužby

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2014):

Ne
9:00
, celý rok, každý týden, ve stejnou dobu se konají bohoslužby i v kazatelské stanici v Kaplici

ceske-budejovice.evangnet.cz

Adresa kostela: tř. 28. října 28

GPS: 48°58'53.836"N, 14°28'29.26"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Nejlépe se k nám dostanet městskou hromadnou dopravou a to buď na zastávku Mariánské náměstí - jedete-li od nádraží nebo Na sadech (Poliklinika Sever) jedete-li od sídlišť Vltava či Máj. Z těchto zastávek je to ke kostelu 3-5 minut chůze do ulice 28. října. Kostel stojí v řadě ostatních domů, ale snadno ho poznáte podle věže, žluté fasády a vysokých oken. Jedete-li autem, pak je nejvýraznějším orientačním bodem vysoká budova hotelu Clarion (bývalý Gomel) na Pražské třídě. Naše ulice 28. října je druhá rovnoběžná s Pražskou. Můžete se také ptát na Mariánské náměstí nebo obchodní centrum IGY - vše je poblíž.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: David Nečil

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
České Budějovice, modlitebna Církve adventistů sedmého dne - 0.4 km
České Budějovice, Husův sbor - 0.6 km
České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše - 0.7 km
České Budějovice, kostel Obětování Panny Marie - 0.7 km
České Budějovice, kaple Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - 0.8 km
České Budějovice, kostel sv. Rodiny - 0.9 km
České Budějovice, modlitebna Církve bratrské - 0.9 km
České Budějovice, kostel P. Marie Růžencové - 1.1 km
České Budějovice - Čtyři Dvory, Husův dům - 1.9 km
České Budějovice, kostel sv. Jana Nepomuckého - 2.0 km