Čistá, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:55 Běh na věž
"Běh na věž" v podání místních a přespolních hasičských jednotek v plné výstroji a s dýchacími přístroji. Start pod velkou věží. Možnost zapojení veřejnosti. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Naši muzikanti malí a mladí
Hudební vystoupení žáků ZŠ Čistá a poté saxofonového tria Veronika Binková, Marie Klusoňová, Ondra Cenek v rytmu swingu. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:40 Kerckerova barokní zvonařská dílna a novinky z obnovy velkého zvonu Mikuláš
Přednáška o genezi brněnské zvonárny - místa zrodu většiny barokních zvonů kostela, návaznost na obnovu válkami zdevastovaného zvonového fondu včetně téměř dvoutunového Mikuláše. Audiovizuální prezentace nového zvonu Mikuláš. Zvoník Mgr. Pavel Kuře. »»»
»»» Moje Noc
20:4521:05 Slunce zapadá s flétnou
Panova, příčná a zobcová flétna v podání Mariany Maiwaldové s doprovodem. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel sv. Mikuláše v Čisté u Litomyšle (dříve Litrbachy/Lauterbach) je písemně zmiňován v roce 1349 již jako farní, jeho historie je však starší. Přestavba na kamenný kostel byla dokončena roku 1583 (presbytář a velká věž), barokní přístavba z roku 1740 byla v důsledku požáru opravována a rozšiřována do roku 1772. Na venkovské poměry ojedinělá je stavební dispozice - barokní trojlodní s transeptem a goticko-renezančním presbytářem. Při poslední celkové opravě kostela v letech 1991-2013 byly v presbytáři objeveny a zrestaurovány původní renezanční malby nadregionálního významu. Pozornost si zaslouží též původní renezanční štuková výzdoba stropu presbytáře, barokní obraz biskupa Mikuláše na hlavním oltáři od L. Sterera, malby na stropu hlavní lodi (arch. J. Major), soubor barevných vitrážových oken z 1. třetiny 20. století (H. Hesse) či chronogramy v interiéru kostela a na jednom z trojice zvonů. Varhany jsou z roku 1725. Zajímavé jsou osudy kostelních zvonů. Nejstarší dochovaný je spolu se zvonovou stolicí dílem vrcholného baroka a je největším zvonem litomyšlska. Kromě odlitých nápisů má na plášti dodatečný nápis rekviziční, poválečné označení z německých hutích a interní nápisy uvnitř zvonu. Prozatím nejmladší zvon byl odlit v roce 2016. K obnově posledních dvou zvonů probíhá veřejná sbírka. Na věži jsou umístěny funkční mechanické věžní hodiny z roku 1840. O pravidelné tradiční ruční zvonění před všemi bohoslužbami a při dalších příležitostech se stará parta zdejších zvoníků, kteří se aktivně zapojují do zvonického života na celostátní úrovni. 

Kromě pravidelných bohoslužeb se kostel otvírá všem lidem dobré vůle v průběhu Noci kostelů, zažité jsou adventní koncerty, z novodobých tradic např. půlnoční silvestrovský "cink", rozhoupání velkého zvonu nejstaršími žáky místní základní školy na konci školního roku nebo nově předvánoční výstava regionálních betlémů s příběhem. Kostel rádi navštěvují také naši němečtí rodáci, vysídlení po 2. světové válce. V blízkém okolí stojí za pozornost kamenná pašijová křížová cesta z 1. poloviny 19. století o netradičních sedmi zastaveních a obnovené kamenné a kovové kříže. 

I vy jste zváni do míst, kde se po staletí setkávají cesty Boží s lidskými...

Více informací k obnově zvonu Mikuláš, který bude největším novým zvonem Česka roku 2019, naleznete na http://www.cista.info/verejna-sbirka-na-novy-zvon-v-ciste. Projekt probíhá ve spolupráci s našimi bývalými německými sousedy za podpory m.j. Česko-německého fondu budoucnosti. Slavnostní svěcení nového zvonu a vytažení na věž připravujeme na 2. polovinu září 2019.

Bohoslužby: každou neděli v 10:30 hodin, duchovní správa Proboštství Litomyšl.

Prohlídky kostela a věže s odborným výkladem včetně účasti při zvonění si můžete domluvit na tel. 606 581 610 (zvoník Mgr. Pavel Kuře).

www.farnostlitomysl.cz

GPS: 49°49'32.6201999998921"N, 16°19'43.3571999998853"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Pavel Kuře

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Litomyšl, Nový kostel Sboru Církve bratrské - 4.4 km
Litomyšl, kostel sv. Anny - 4.6 km
Litomyšl, kostel Povýšení Svatého Kříže - 4.9 km
Litomyšl, kostel Rozeslání svatých apoštolů - 5.0 km
Litomyšl, Husův sbor - 5.0 km
Dolní Újezd, kostel sv. Martina - 8.0 km
Morašice, kostel sv. Petra a Pavla - 11.0 km
Svitavy, sborový dům Českobratrské církve evangelické - 15.4 km
Svitavy, kostel Navštívení Panny Marie - 16.4 km